OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací


Základní škola a Mateřská škola Nová Ves,

okres Brno-venkov


Zápis dětí do MŠ Nová Ves pro školní rok 2021/2022

se bude konat dne 13. 5. 2021 v MŠ od 15,00 do 17,00 hodin.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, OP rodičů, vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí vyplňte zde.

Kritéria k přijetí dítěte do MŠ najdete zde.

Pavla Procházková


Stezka čarodějnice Filomény      

 V minulém týdnu se děti zábavnou formou seznámily s podstatou svátku pálení čarodějnic. Ve čtvrtek si v rámci MŠ vyrobily čarodějnici.  A protože v pátek vyšlo krásné počasí, čarodějnice Filoména pro děti připravila stezku, která vedla od Junáckého tábora směrem k prameni "U Berana".

Děti po cestě plnily různé úkoly, které jim čarodějnice přichystala. Bylo pro ně přichystané občerstvení - párek v rohlíku s džusíkem. Na konci stezky děti dostaly za splnění úkolů sladkou odměnu, medaile a diplom. Děti si odtud odnesly spoustu zážitků.

 Elen Strmisková

2021-4-30-Stezka čarodějnice Filomeny (5).JPG2021-4-30-Stezka čarodějnice Filomeny (3).JPG2021-4-30-Stezka čarodějnice Filomeny (1).JPG


Den Země v základní škole

Dne 26. 4. 2021 si žáci připomněli Den Země naučnou stezkou ve školní zahradě. 

2021-04-25-Den-Země (31).jpg2021-04-25-Den-Země (1).jpg2021-04-25-Den-Země (17).jpg2021-04-25-Den-Země (20).jpg

Fotogalerie


Podmínky pro zahájení výuky v MŠ a ZŠ Nová Ves

Mateřská škola:

 • Pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech.

Základní školy do 75 žáků:

 • Výuka prezenčně bez rotací.

Všichni povinně ochrana úst a nosu:

 • Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
 • Děti a žáci MŠ a ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.

Povinné neinvazivní testování pro MŠ a ZŠ

 • Antigenní testování 2x týdně. 
 • První test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu.

Pravděpodobný nástup do výuky je 12. 4. 2021. V základní škole musí být dodržena homogenita skupin, proto nebude v provozu ranní školní družina. Odpolední družina bude pouze pro žáky 1. - 3. ročníku. Bližší informace budou zaslány třídními učitelkami Bakaláři nabo Školkou v mobilu.

Pavla Procházková


Zápis do 1. ročníku proběhne 15. 4. 2021

 • Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí 15. 4. 2021.
 • K zápisu dítěte potřebujete podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • V případě, že budete žádat o odklad školní docházky potřebujete žádost o odklad školní docházky, souhlasné stanovisko dětského lékaře. souhlasné stanovisko pedagogicko-psychologické poradny.
 • Po zaregistrování dítěte do evidence zápisu, Vám bude vygenerovaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad školní docházky. Tu vytiskněte a doručte do základní školy.
 • Své dítě registrujte od 29. 3. do 15. 4. 2021 do 14,00 zde. 

Všechny dokumenty předejte škole:

1. Osobním podáním ve škole ve Vámi vybraný čas při elektronické registraci v den zápisu, za dodržení protepidemických pravidel, dne 15. 4. 2021.

2. Zašlete do datové schránky školy do 14. 4. 2021.

3. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce do 14. 4. 2021.

4. Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) do 14. 4. 2021

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

Přednostně budou přijímány děti z Nové Vsi. Maximální počet přijmaných dětí je 13.

Mgr. Pavla Procházková


2021-03-05-Online karneval 1-3-trida.jpg

Děti z 1. a 3. třídy.    

S dětmi jsme se domluvili, že si uděláme malý on- line karneval.

Nechyběly masky z Hvězdných válek, Pokémonů, dále Žabička, Kovbojové, Zlatá a Černá princezna, Dráček. 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Základní školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Ošetřovné:


202-02-18-karneval (2).JPG

Karneval v Mateřské škole

V naší mateřské škole děti seznamujeme s různými tradicemi a zvyky. V měsíci únoru jsme se zabývali masopustem. Jako příjemné zpestření jsme si 18.2.2021 v naší mateřské škole uspořádali karneval.

Rázem se školka proměnila v pohádkovou říši plnou pohádkových bytostí, klaunů, pirátů, princezen, čarodějnic a spoustu dalších masek. Všechny masky byly velmi krásné a zajímavé. Děti hrály různé hry a soutěže, zpívaly, tancovaly.

Tento den si děti užily naplno a domů odcházely s úsměvem na tváři a také s odměnou. Už se těšíme na další karnevalový rej masek.  

Elen Strmisková

Fotogalerie


Srdce první a třetí třídy

20210129 Srdce .-3 třídy (1).jpg20210129 Srdce .-3 třídy (2).jpg


Poděkování

Děkuji všem rodičům, zaměstnancům obecního úřadu, zaměstnancům školy a jejich rodinným příslušníkům za pomoc při stěhování mateřské školy do náhradních prostor (únor 2020) a z náhradních prostor zpět do MŠ (prosinec 2020).

Zvláště děkujeme paní Králové, paní Krajíčkové a panu J. Strmiskovi za nákup vybavení do školní jídelny, paní Pařilové a paní Burešové za ušití návleků, paní Viklické za materiál do pracovních činností, panu Moučkovi za servis a opravu dřevěného nábytku a za dodělání nástěnek pro výtvarná díla dětí, panu Dittrichovi za instalaci internetového připojení do horního patra mateřské školy.

Mgr. Pavla Procházková


Prvouka v první a třetí třídě

Výroba krmítka pro ptáky

Prvouka - krmítka 1-3 (2).jpgPrvouka - krmítka 1-3.jpg


Doplňkové přijímací řízení do MŠ

K 1. 1. 2021 byla navýšena kapacita MŠ. Ředitelka ZŠ a MŠ Nová Ves vyhlašuje doplňkové přijímací řízení prostřednictvím aplikace Školka v mobilu. 

Své žádosti registrujte do 14. 1. 2021 a vyplněné, podepsané, potvrzené lékařem je  doručte  15. 1. 2021, od 14,00 - 16,00 hodin do ředitelny ZŠ, k rukám ředitelky ZŠ a MŠ Nová Ves Mgr. Pavly Procházkové. Přijato může být maximálně 12 dětí. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v obci Nová Ves, které dovršily 3 roky k 31. 12. 2020.

Své dítě registrujte zde: DOPLŇKOVÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ - REGISTRACE

Kritéria k přijetí do MŠ


Výuka od 4. 1. 2021

Dle nařízení Vlády ČR nastoupí k denní výuce žáci 1. - 3. ročníku dle stávajícího rozvrhu. Žáci 4. - 5. ročníku budou mít online výuku dle rozvrhu, který bude zveřejněn na Bakalářích.

Pavla Procházková 


2020-12-15-Předávání keramiky nemocnice Ivančice (5).jpg2020-12-17-Předávání keramiky Domov pro seniory Zastávka(5

V úterý 15. 12. proběhlo předání keramiky pro zaměstnance a dobrovolníky nemocice v Ivančicích. Keramiku předávala  Mgr. Chajmová a  Mgr. Skoupá. Do Ivančic se předalo 1310 kusů. Dalších 40 kusů bylo předáno pro Dialyzační středisko B., Braun Avitum, Austerlitrz. Ve čtvrtek 17. 12. bylo odvezeno 200 kusů  do Domova pro seniory v Zastávce, kde je převzlal pan ředitel PhDr. Jiří Altman. Rádi bychom všem, kteří se podíleli na akci, ještě jednou poděkovali. Keramika udělala všem obdarovaným radost. Děti ze základní školy v Nové Vsi velice mrzelo, že nemohly letos zpívat u stromečku a rozdávat keramiku. Proto jsme odevzdali na obecní úřad pro občany Nové Vsi 300 kusů keramiky, která jim bude v následujících dnech obcí doručena. Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021.

2020-12-15-Předávání keramiky nemocnice Ivančice (3).jpg2020-12-15-Předávání keramiky nemocnice Ivančice (4).jpg2020-12-15-Předávání keramiky nemocnice Ivančice (2).jpg

Špetka štěstí


Dle rozhodnutí Vlády ČR začínají zimní prázdniny 21. 12. 2020. Posledním školním dnem letošního roku bude 18. 12. 2020. Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

MŠ bude provozu do 22.12. 2020 v provizorních prostorách ŠSA. Od 4. 1. 2020 bude provoz v nově zrekonstruované školce od 6,00 do 17,00.

Pavla Procházková


4.12.2020 Mikuláš ve 2. třídě

Mikuláš


Výlet k prameni Svatá voda 1. a 3. třída

2020-10-Výlet-k prameni-Svatá-voda.jpg


Výuka matematiky v první třídě

9-10-2020-Učíme se matematiku (1).jpg9-10-2020-Učíme se matematiku (2).jpg


Přerušení provozu ZŠ Nová Ves

Usnesením Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 je od 14. 10. 2020 do 20. 11. 2020 přerušen provoz základní školy a školní družiny. Vyučování bude probíhat distančně, plněním úkolů v Google učebně a pravidelnýmí online schůzkami dle rozvrhu. 14.10. budou žáci plnit pouze úkoly v učebně, od 15. 10. bude online výuka v dopoledních hodinách.  Přihlašovací jméno a heslo do G Suite pro vzdělávání zůstává stejné jako na jaře. Ve dnech 26. - 27.10. a 29. - 30. 10. 2020 proběhnou prodloužené podzimní prázdniny. Účast na distanční výuce je ze zákona povinná. Žádosti o ošetřovné budou vydávány ve pondělí 2. 11. 2020 od 14,00 -16,00 v ředitelně základní školy. Škola může zapůjčit žákům tablety.

Pokud budou mít žáci zájem o obědy, musí se přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny. Obědy budou odebírat do vlastních jídlonosičů.

Pavla Procházková


Keramika

V loňském školním roce se pravidelných keramických kurzů zúčastnilo 38 dětí ze ZŠ v Nové Vsi a základních škol z blízkého okolí. Během roku si přišlo přes 50 dospělých osob vyrobit z keramické hlíny dekoraci do svého domova. Několik z nich se stalo pravidelnými účastníky kurzů. Děti ze Základní školy v Nové Vsi tvoří na mnohé akce, které se konají v jejich obci. Děti vyráběly zápichy na adventní rozsvěcování stromu, ptáčky na tradiční setkávání seniorů. Keramická dílna je malá a rodinného typu. Díky malému počtu dětí (4-10) v kroužku je možné plně rozvíjet jejich dovednosti. Je spousta času na vlastní kreativní tvoření dětí v každé hodině. Během roku se děti naučí mnoho technik, jak tvořit z hlíny. Důležitou součástí je vlastní vyjádření dítěte, prožitek a relaxace. V letošním roce máme ještě pro zájemce ve všech kroužcích volná místa. Budeme rádi, když za námi dojdete. Kontakt najdete na stránkách školy. Na všechny se těšíme. 

Mgr. Šárka Skoupá

keramika1.jpgkramika2.jpg


Září v první třídě

Den 1. září 2020 proběhl  ZŠ ve slavnostním duchu. Výjimečný den to byl hlavně pro naše   prvňáčky - Filipa Lahodu, Filipa Strmisku a Vojtu Krajíčka. Po proslovu pana starosty a  paní ředitelky za zvuku fanfáry a za pomoci třeťačky Viktorky Kopas  byli pasováni obří pastelkou. Vybrali si svoje lavice, kde na ně čekalo překvapení v podobě dárkového balíčku a také učebnice Živé abecedy. Září je měsíc, kdy si prvňáci teprve na školu zvykají, na konci tohoto měsíce již poznají 4 písmena, umějí z nich sestavit slabiky a přečtou již první slova. V matematice již dokáží sčítat do 5. Přejeme našim milým prvňákům hodně úspěchů a radosti z práce.

Mgr. Dagmar Bláhová


3. - 5. třída na dopravním hřišti v Oslavanech 14. 9. 2020

2020-09-14-dopravni-hristě-3-5-trida (4).jpg2020-09-14-dopravni-hristě-3-5-trida (1).jpg2020-09-14-dopravni-hristě-3-5-trida (5).jpg

2020-09-14-dopravni-hristě-3-5-trida (6).jpg2020-09-14-dopravni-hristě-3-5-trida (2).jpg2020-09-14-dopravni-hristě-3-5-trida (3).jpg


Zahájení školního roku v ZŠ proběhne dne 1. 9. 2020 od 7,45 do 8,30 bez přítomnosti rodičů.

Výjimkou jsou rodiče žáků 1. ročníku.

Děti si přinesou přezůvky, psací potřeby, prvňáčci aktovku.

Vyučování končí v 8,30, tj. po první vyučovací hodině.

ŠD bude v provozu od 7,00 - 14,00 hodin.


Mateřská škola zahájí provoz 1. 9. 2020 od 6,00 hodin. 

Seznam věcí do MŠ

85055332_231587114665407_8455767703527882752_n.jpg