ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES,

okres Brno-venkov příspěvková organizace


Školní akademie

Ve čtvrtek  proběhlo v odpoledních hodinách vystoupení dětí z naší základní a mateřské školy. Jsme velmi rádi, že se na své děti přišli podívat rodiče i prarodiče. Vystoupení bylo v pěkném přímo „letním sluníčkovém“ duchu a opravdu se velmi vydařilo. Děti byly odměněny velkým potleskem a na oplátku předaly maminkám a babičkám ke Dni matek milá přáníčka a vlastnoručně vyrobené dárečky z keramiky. Děti měly ze svého vystoupení radost, odešly spokojeně se svými rodiči domů a diváci si mohli v příjemně navozené atmosféře v místní hospůdce ještě dlouho povídat. 

Mgr. Šárka Skoupá

Video


Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl:

  1. vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace od školního roku 2019/2020 dětem s těmito evidenčními čísly: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
  2. nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace od školního roku 2019/2020 dětem s těmito evidenčními čísly: 2, 3, 6, 11, 13

Písemné vyhotovení rozhodnutí si můžete vyzvednout ve čtvrtek 24. 5. 2019 od 14,00 - 16,00 v ředitelně ZŠ Nová Ves 18.

Mgr. Pavla Procházková


Zpráva z cesty do tajemné Indonésie

14. 5. 2019 - 4. a 5. třída

Ráno v 7:20 měli být všichni ve škole. V 7:30 jsme šli na autobusovou zastávku. Jeli jsme do Oslavan a tam přestoupili na autobus do Brna, kde byla výstava Tajemná Indonésie. Nejdříve jsme šli do kostela sv. Petra a Pavla (zkráceně Petrova). Potom  na Starou radnici, kde byl brněnský drak a kolo, a pak do kostela sv. Tomáše. Potom jsme měli ještě čas, tak jsme si zašli do kostela  sv. Jakuba Staršího (Většího). Po prohlídce kostela jsme konečně zamířili na výstavu Tajemná Indonésie. Na výstavě byly různé zbraně domorodců, kterými zabijí svou potravu a také různé talismany, hodně obrazů a dva filmy o tom, jak se tam žije. Potom jsme šli do posvátného M (McDonalds). Pak už jsme museli jít na vlak. Vlakem jsme dojeli do Tetčic a z Tetčic autobusem do Nové Vsi. 

Adéla, Lucie, Vanessa


Výchovný koncert pro žáky ZŠ 10. 05. 2019


Setkání žáků školy s pamětníky z Nové Vsi 

   V pondělí 29. dubna 2019 se uskutečnilo v ZŠ Nové Vsi  setkání pamětníků s žáky školy. Naše pozvání přijal pan RNDr. Bohuslav Hrůza, pan Antonín Tůma a pan Květoslav Oulehla. Tito pánové navštěvovali základní školu  ke konci 2. světové války, kdy docházelo k posledním náletům a bombardování v obci a jejím blízkém okolí. K těmto pamětníkům se připojila místostarostka paní Naděžda Chajmová.

   Během úvodu se milá návštěva seznámila s žáky a prostorami školy. Na úvod žáci ukázali svoji práci v hodině českého jazyka. Prvňáci četli pohádku O veliké řepě. Druháci ukázali, jak zvládají psaní a českou gramatiku. Druhou hodinu se přesunuli návštěvníci do učebny čtvrté a páté třídy. Čtvrťáci procvičovali v učebnicích násobení a dělení. Pátá třída pracovala s paní ředitelkou na sčítání desetinných čísel.

   Po občerstvení a svačinové přestávce proběhla diskuse s mladšími žáky školy.

Pamětníci se rozvykládali o tom, že za jejich dětství působil ve škole  pan řídící Koudelka, který byl jejich učitelem. Měli dvojtřídní a trojtřídní třídu. Některé roky se museli učit německy. Jejich vysvědčení, které nám donesli ukázat, bylo dvojjazyčné - v češtině a němčině. Klasifikace byla stejná, jako dnes, jen 2 roky byla klasifikace rozšířena o jeden stupeň. Tedy od 1 do 6.

   Žáky zajímalo, jak tehdy děti zlobily. Pan Hrůza si vzpomněl na příhodu, kdy chlapci pokládali rýsováčky na židličky. Za různé lumpárny byli chlapci trestáni fyzickými tresty, které byly v té době ve školách přípustné. Šlo o pohlavek, trest rákoskou nebo klečení.

   K pomůckám, které se tehdy ve škole využívaly, patřily tabulky z břidlice, na které se psalo kamínkem, jenž připomínal dnešní křídu. U tabulky byla na provázku přivázána houba. Psalo se i tužkou a perem se špičkou, které se namáčelo do inkoustu v kalamáři.

   Škola probíhala od pondělí do soboty. Jen prvňáci měli volno ještě ve čtvrtek. Na oběd se chodilo domů. Stravování neprobíhalo ve školách. Nepřítomnost dětí se v té době počítala na půldenní, tedy zda dítě chybělo před obědem nebo po obědě.

   A jak trávili odpoledne? Samozřejmě pomáháním rodičům s domácností a pastevectvím.

   Starší děti se dozvěděly, jak dětství a život probíhal na konci  2. světové války. Za toho času se nedalo nakupovat jen za peníze, ale fungoval přídělový systém s vydáváním lístků na body. V Ivančicích se dalo sehnat zboží bez lístků, ale bylo vše 5x dražší. Těžce pracující dostávali více lístků na potraviny než ostatní. Pokud některá rodina měla vykrmený dobytek a proběhla tam zabíjačka, tak jim byl snížen příděl lístků na maso a následně několik měsíců neměli na maso nárok.

   Při náletech probíhala evakuace žáků tak, že utíkali domů. Dědeček pana Oulehly byl starostou Nové Vsi.

   Nářadí v té době se většinou zapůjčovalo na úřadě nebo bylo na přídělové lístky za body. Žáci si mohli prohlédnout přídělové lístky na kosu, vysvědčení a fotografii, na které ještě stála kaplička uprostřed vesnice. Kaplička byla později zbořena, kvůli silnici a zvon byl s okny školy použit na výrobu železa. Žáci museli do školy sbírat kosti od dobytka, ze kterých se vyrábělo v té době mýdlo.

   Tímto bychom chtěli poděkovat naší milé návštěvě za jejich čas a ochotu podělit se s námi o své vzpomínky.

Žáci školy a paní učitelky děkují za obohacení dopoledne.


Předškolácké skupiny 

Již druhým rokem na ZŠ v Nové Vsi proběhly lekce předškoláků. Letos pravidelně docházelo 10 dětí. 5 dívek a 5 chlapců. Účelem setkání bylo nejen rozvíjení dovedností, vědomostí a návyků dětí, ale hlavním důvodem bylo seznámení s prostředím školy a s paní učitelkou. Rodiče aktivně spolupracovali se svými dětmi a získávali doporučení, jak mohou připravit své dítě k bezproblémovému přechodu z MŠ do ZŠ. Během těchto 10 schůzek pozorovali, zda jejich dítě bezproblémově komunikuje s budoucími spolužáky i paní učitelkou. Důležitým zjištěním bylo i to, co jejich dítě bezpečně zná a umí a co se musí přes prázdniny docvičit.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme krásné prožití léta a hodně štěstí i jedniček ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Šárka Skoupá


JARNÍ DÍLNIČKY V MŠ A KERAMICKÉ TVOŘENÍ v ZŠ

V týdnu od 8. 4. -12. 4. 2019 byly děti opravdu pilné jako včeličky.

Během celého týdne děti tvořily různé výrobky a dekorace s jarní a velikonoční tématikou.

Uplatnily opět svoji fantazii a výborné nápady a také chuť pracovat.

Po té se děti mohly pochlubit rodičům se svými pracemi a s krásně vyzdobenou MŠ.

Ve středu dne 10. 4.  děti odešly do ZŠ za účelem výroby překvapeníčka pro maminky - samozřejmě z keramické hlíny.

Děti si připomněly technické tvoření a postup při práci s keramickou hlínou.

Děti byly rády, že mohly být na návštěvě v ZŠ a při té příležitosti přichystat dáreček pro maminky.

Lenka Kališová

Fotogalerie


EXKURZE MŠ NA FARMU POOSLAVÍ NOVÁ VES 

Týdenní téma "HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA" jsme zakončili dne 5. 4. 2019 exkurzí na místní farmu živočišné výroby. 

Děti nejdříve na návštěvě farmy uviděly kravičky maminky s obrovskými břichy a pak už malá telátka.

Telátka se dětem moc líbila, neboť se nechala pohladit a byla velmi roztomilá.

Prošli jsme i velkým kravínem s volně ustájenými kravičkami, kde si děti mohly všimnout krmení a napáječek.

Některé děti viděly tato zvířata na živo poprvé. Kluci si také mohli prohlédnout zemědělské stroje při práci.

Plni zážitků z krásného dopoledne jsme se vrátili do školky.

Dopoledne se vydařilo také díky ochotě paní Jany Korandové, která nás po celou dobu exkurze provázela.

Moc děkujeme!!!

Jaroslava Dobrovolná

Fotogalerie


SPORTOVNÍ DEN MŠ V ZÁBAVNÍM PARKU BONGO 

Ráno dne 27. března 2019 se děti oblékly do nových žlutých triček s motýlky a odjely společně s dětmi z MŠ Ketkovice do zábavního parku Bongo v Brně vyzkoušet svou obratnost, hbitost a odvahu.

Děti prožily dopoledne v hale Bonga plné labyrintů, chodeb, klouzaček a trampolín, využily i hřiště na fotbal.

Znalosti dopravních situací si v praxi vyzkoušely na elektrických autíčkách, odrážedlech a trojkolkách.

Dobrodružství, zábava a pohyb nás provázel celé dopoledne.

S mnoha zážitky jsme se spokojeně vypravili domů. 

Jaroslava Dobrovolná

Fotogalerie


Vítání jara 22. 3. 2019

"Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná!

Kyselicu sníme a smrt utopíme!"

Z Moravy

Děkujeme paní Kopas a paní Tůmové za zajištění koblih pro žáky ZŠ.

Fotogalerie


Výsledky recitační soutěže konané dne 22. 3. 2019

1. místo      Tereza Havelková

2. místo      Kristýna Cesarová

3. místo      Jan Procházka

ZŠ 1. třída

1. místo      Viktorie Kopas

2. místo      Zuzana Juričková

3. místo      Šimon Veselý, Sabina Kliková

ZŠ 2. a 3. třída

1. místo      Karolína Králová

2. místo      Eliška Urbánková

3. místo      Natálie Lahodová, Nela Málková

ZŠ 4. a 5. třída

1. místo      Lucie Málková, Karolína Uličná

2. místo      Veronika Petlachová

3. místo      Natálie Soukopová

Fotogalerie


Dne 22. 2. 2019 se konal tradiční maškarní karneval v Restauraci U Slavíků.

Akce byla určena nejen pro žáky naší ZŠ a MŠ, ale i pro veřejnost. V krásně vyzdobeném sále, paní učitelkou Dobrovolnou a paní Grossovou, se sešli kouzelníci, princezny, indiáni, králové, víly

Letošním karnevalem nás provázeli šmoulové, paní učitelky, které měly pro děti připravené zajímavé soutěže k tématu.

Ke každému správnému maškarnímu karnevalu nesměla chybět skvělá hudba Jany Dobrovolné, tanec, legrace, občerstvení a samozřejmě bohatá tombola. Každý něco vyhrál, pobavil se a odcházel domů s dobrým pocitem, že jsme si to všichni společně užili.

Velké díky paní Chaloupkové za krásné fotografie, které můžete vidět zde.

ZŠ a MŠ děkuje všem sponzorům a rodičům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem do tomboly:

Rodiče a prarodiče dětí MŠ a ZŠ

Andrea a Libor Čechovi, Andrea Tůmová - zelenina Oslavany

Anna Kadlecová – smíšené zboží, BAUMANN, spol. s r.o. - Jan a Luděk Grossovi

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ivančice

Firma Energo I s.r.o. - pan Jaromír Rejtar             

Firma MKZ Nová Ves, Fitness Gladiators Zone

Hospůdka u Františka, Jana a Jaroslav Polákovi

Jízdní kola Berka Ivančice, Karel Král – N.K.S.

Kovoúpravna s.r.o.. pan Jaroslav Strmiska

Luboš Uličný, zemní práce a autodoprava

Obec Biskoupky, Obec Nová Ves

Oslavany NET, Penam a.s. Rosic

Restaurace U Slavíků, Stavební firma Josef Křivánek s.r.o.

Tenis Club Nová Ves - pan Aleš Gross

Zemědělské družstvo Pooslaví, Zemědělský statek Čechovi.

Díky jejich štědrosti byla letos jedna z nejbohatších tombol v historii konání karnevalu.

Výtěžek karnevalu bude použit pro financování školního výletu pro děti z MŠ i ZŠ.

Fotogalerie

Pavla Procházková


Návštěva prvňáčků v MŠ 31. 1. 2019


Už umíme plavat, máme vysvědčení - 29. 1. 2019.


Hurá!!!! Konečně přišel sníh!!!!!


Český jazyk ve 4. a 5. třídě 4. 1. 2019


Učíme se matematiku 4. a 5. třída 3. 1. 2019


Sběr papíru  

Děti, žáci a všichni zaměstnanci školy děkují občanům Nové Vsi, Biskoupek a Senorad, kteří přispěli sběrem.

V podzimním sběru papíru bylo nasbíráno 1,68t  papíru, což je 3 024 Kč , v lednovém sběru se nasbíralo 0,82t papíru, což je 1 476 Kč.

Obě částky budou použity, jako příspěvek, na školní výlet pro děti ZŠ a MŠ.  

Pavla ProcházkováJežíšek a vánoční besídka

Celý předvánoční týden se nesl v duchu vánoční atmosféry.                                                                                          

V pondělí 17. 12. jsme si školku ozdobili vánočním stromečkem. Děti se snažily, aby se stromeček všem líbil a hlavně Ježíškovi. Netrpělivě jsme čekali, kdy už budou pod stromečkem dárečky.    

V úterý 18. 12. odpoledne nás čekal velký úkol – vánoční besídka. Do mateřské školy přišli v hojném počtu nejen rodiče, ale prarodiče a nejbližší příbuzní.

Děti si připravily na vystoupení pásmo o zimě, sněhu, mrazících a zahrály hry se zpěvem, zazpívaly písně a zarecitovaly básně na zimní téma.

Závěr besídky patřil již tradičním vánočním písničkám. Za své vystoupení sklidily děti zasloužený potlesk a po skončení besídky rozdaly děti rodičům vánoční přání a vánoční svícínky, které si pro ně připravily. Potom se již vrhly na malé pohoštění, které pro ně i rodiče bylo přichystáno. 

Po skončení programu zazvonil kouzelným zvonečkem i Ježíšek a nechal pod stromečkem spoustu dárečků. Po besídce se děti pochlubily rodičům s novými hračkami a společně si pohráli.                                                                         

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne.    

Kolektiv mateřské školy přeje dětem i rodičům příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2019. 

Jaroslava Dobrovolná

Fotogalerie


Vánoční tvoření rodičů a dětí ZŠ 28. 11. 2018

Fotogalerie


Ve čtvrtek 22.11.2018 děti z MŠ navštívily ZŠ se záměrem vyzkoušet si práci s keramickou hlínou a vyrobit si vánoční svícínek v nově zrekonstruované keramické dílně. Děti přicházely do dílny po skupinkách, kde se jich ujala paní učitelka Skoupá a Kališová, které jim vysvětlily postup práce. Při této výtvarné činnosti děti uplatnily svoji fantazii, představivost, vyjádření se pomocí umění. 

Také rozvíjely schopnost soustředit se na jednu činnost a dokončení výrobku. Procvičily jemnou motoriku rukou pomocí válení válečkem.  Děti svými jemnými prstíčky a s láskou tvarovaly svůj svícínek mamince a tátovi k Vánocům. Práce s hlínou se dětem moc líbila a chtěly v tvoření  dále pokračovat. Nejvíce si užily malého kouzla - otisku vzorku krajky, kterou si samy odstranily po zaválení do hlíny.

Děti odcházely s pocitem dobře vykonané práce a s radostí, že vytvořily vlastnoručně vyrobený vánoční dáreček pro své nejbližší. Děti čeká ještě natírání vypálené keramiky tmavou barvou, které se říká burel. Po tomto natření a vymytí, může opět svícínek do keramické pece na poslední výpal. Díky této technice vznikne krásná přírodní patina. Děti i paní učitelky z MŠ moc děkují paní učitelce Skoupé za příjemné odpoledne.  

Lenka Kališová

Fotogalerie


Společný výlet  dětí z MŠ a žáků 1. a 2. třídy do divadla Radost v Brně

I přes brzký odjezd od budovy MŠ panovala veselá nálada. Díky příjemné cestě a včasnému příjezdu do divadla, mohly děti vychutnávat atmosféru velkého divadla. Některé byly v divadle poprvé, proto nás všechny mile potěšilo jejich ukázněné chování.

Představení bylo opravdu krásné. Zábavné, poučné, veselé a hravé. K vidění byli herci v kostýmech, vedení loutek na černém pozadí. Vše umocňovala živá muzika. Muzikanti provázeli děti celým představením. Příběh byl poutavý a rozesmál i dospělé diváky. Děti získaly za své chování velkou pochvalu v divadle, od pana řidiče autobusu a taky od doprovázejících paní učitelek i paní asistentky. Všichni doufáme, že takových úspěšných společných akcí bude přibývat.

Mgr. Šárka SkoupáSběr papíru

Děti, žáci a všichni zaměstnanci školy děkují občanům Nové Vsi, Biskoupek a Senorad, kteří přispěli sběrem.

V podzimním sběru papíru bylo nasbíráno 1,68t  papíru, což je 3 024 Kč.

Tato částka a výtěžek lednového sběru  budou použity, jako příspěvek, na školní výlet pro děti ZŠ a MŠ.  

Pavla Procházková


Adaptace nejmenších dětí na mateřskou školu

V měsíci září 2018 nastoupilo do naší mateřské školy 8 nových dětí ve věku dva a tři roky.

Zvykání na školku bylo u dětí individuální, některé si zvykly dříve, jiné (a to hlavně chlapci) později.

V naší mateřské škole probíhá adaptace ve formě prodlužování docházky dětí. První dny pouze dopolední docházka a později celodenní pobyt.

Slzy byly v prvních dnech běžné a většinou zmizely společně s odchodem rodičů.

Aby byla školka pro děti zábavou, zážitkem a potěšením, přispěly tomu vycházky dětí do přírody, za zvířátky, hry dětí v pískovišti na školní zahradě, poznávání ovoce a zeleniny podle chuti, tvoření soviček z přírodnin, sledování příprav na rozmarýnové hody v Nové Vsi.

Také se dětem líbily pohádky, které přijelo do mateřské školy zahrát maňáskové divadlo Barborka z Brna. Společně si děti samy potom zahrály pohádky O veliké řepě a Paleček a jeho kamarádi.

Po čtyřech týdnech si děti na školku zvykly, už vědí, jak to tam chodí, spřátelily se s učitelkami, poznaly se s ostatními dětmi. Dokážou již odhadnout způsoby a pravidla chování ve školce a částečně je i samy použít.

Jaroslava Dobrovolná

Fotogalerie


Setkání seniorů 11. 11. 2018 

Fotogalerie


Srdečně Vás zveme na akci na ZŠ v Nové Vsi: 

Vánoční tvoření z keramiky (svícen).

vhodné pro děti ze ZŠ i dospělé. 

Které proběhne ve čtvrtek 22. 11. od 18 do 19 hod.  Sraz u vchodu do ZŠ 10 min. před zahájením akce. Cena 100Kč (na hlínu a výpal). 

Počet míst je omezen kapacitou místnosti a množstvím nakoupené hlíny, raději se předem zaregistrujte pomocí SMS zprávy na mob. čísle: 792 341 043. 

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 1 místo na keramiku 22.11. 

Glazování proběhne ve čtvrtek 13. 12. od 18 do 19 hod.

Cena 100Kč (engoby, glazury a výpal). 

Pokud potřebujete bližší informace, zavolejte na uvedené tel. číslo.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka akce


Srdečně Vás zveme na akci na ZŠ v Nové Vsi: 

Vánoční andělské tvoření z keramiky pro dospělé 

Které proběhne ve středu 14. 11. od 18 do 19.30 hod.  Sraz u vchodu do ZŠ 10 min. před zahájením akce. Cena 100Kč (na hlínu a výpal). 

Počet míst je omezen kapacitou místnosti a množstvím nakoupené hlíny, raději se předem zaregistrujte pomocí SMS zprávy na mob. čísle: 792 341 043. 

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 1 místo na ván. keramiku. 

Glazování proběhne ve čtvrtek 6. 12. od 18 do 19 hod.

Cena 100Kč (engoby, glazury a výpal). 

Pokud potřebujete bližší informace, zavolejte na uvedené tel. číslo.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka akce


Srdečně Vás zveme na akci na ZŠ v Nové Vsi: 

Vánoční společné keramické tvoření pro děti z MŠ a jejich rodiče 

Které proběhne ve středu 28. 11. od 15.30 do 16.30 hod. 

Sraz u vchodu do ZŠ 10 min. před zahájením akce.

Cena 70Kč/za dítě (na hlínu a výpal). 

Počet míst je omezen kapacitou místnosti a množstvím nakoupené hlíny, raději se předem zaregistrujte pomocí SMS zprávy na mob. čísle: 792 341 043. 

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 2 místa na MŠ keramiku (1 dospělý + 1 dítě).

 Glazování proběhne ve středu 12. 12. od 15.30 do 16.30 hod.

Cena 70Kč/za dítě (engoby, glazury a výpal). 

Pokud potřebujete bližší informace, zavolejte na uvedené tel. číslo.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka akce


Keramická dílna

Znovuotevření naší keramické dílny potěšilo nejvíce prvňáčky. Tvořili s trpělivostí a zaujetím. Na všechny výrobky se můžete po dokončení podívat ve fotogalerii. Pokud se vám bude něco líbit, uvítáme vaši osobní návštěvu na některé keramické dílně, kterou pořádáme. Naše škola každoročně pořádá před vánočními a velikonočními svátky výstavu. Pokud budete mít čas, určitě si ji nenechte ujít.

Mgr. Šárka Skoupá


Projekt ke 100. výročí založení Československa 25. 10. 2018

Fotogalerie


Ochutnávka mléčných výrobků 25. 10. 2018

Fotogalerie


3., 4. a 5. třída na školním pozemku 


Geometrie v 1. třídě 16. 10. 2018

Fotogalerie


Evropský sportovní den 5. 10. 2018 

Fotogalerie


Vážení rodiče.

Přicházíme k Vám s nabídkou keramických kurzů pro děti.Zahájení kurzu je v týdnu od 22. 10. 2018 – 26. 10. 2018 (lekce tvoření z hlíny se střídají s lekcemi keramického glazování). Cena kurzu je 500Kč na školní pololetí (na hlínu, glazury a výpaly. V ceně je i pedagogický dozor). Dítě, které by bylo nemocné, při hodině tvoření z hlíny, o výrobek nepřijde. Dostane na glazování ukázkový výrobek od pedagoga, který si po naglazování a výpalu odnese domů. V případě nemoci při glazování, si může výrobek po domluvě nabarvit. 

Pokud by měl někdo zájem přihlásit dítě jen na některou hodinu keramického kurzu, tak po telefonické domluvě na mob. 792 341 043. Nelze se přihlásit na hodiny glazování. Jen na hodiny tvoření s hlínou a pak na následnou hodinu glazování. Cena jedné hodiny je 50 Kč, ALE  PLATÍ SE ROVNOU OBĚ HODINY.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka keramických kurzů pro děti v Nové Vsi. 

POKUD NĚKDO LETOS NECHCE POKRAČOVAT V KURZU Z LOŇSKA, DOJDĚTE A VYZVEDNĚTE SI  VĚCI. NEVYZVEDNUTÉ VĚCI DO VÁNOC, NECHÁM V DÍLNĚ JAKO NÁHRADNÍ.


Zahájení školního roku 

Ve čtvrtek 1. září byl ve škole slavnostně zahájen nový školní rok v nově zrekonstruované škole. Žáci, učitelé a rodiče se sešli na v první třídě, kde byli přivítáni paní ředitelkou a panem starostou. Po slavnostním přivítání pokračoval první den slibem žáků první třídy.

Ředitelka školy děkuje všem provozním zaměstnancům ZŠ i MŠ a zaměstnancům obecního úřadu za velké pracovní nasazení při úklidu školy, který byl, vzhledem k proběhlé rekonstrukci, velmi náročný.


Zahájení provozu v MŠ bude 3. 9. 2018 od 6,45 - 16,00. 

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ proběhne 3. 9. 2018 od 7,45 v 1. třídě. Školní družina bude v provozu do 14,00. Obědy budou od 4. 9. 2018. Vyučování končí v 8,45.

Od 4. 9. 2018 bude zahájena výuka plavání.

BAKALÁŘI


Aktuality


Keramické kurzy- informace zde

Fotogalerie


31. 5. - 10. 6. 2019

Sběr papíru - kontejner bude přistaven za ZŠ.

Výtěžek bude použit na úhradu autobusu pro děti ZŠ a MŠ.


7. 6. 2019

Sportovní odpoledne spojené s opékáním špekáčků pro rodiče i děti ZŠ a MŠ.

Spaní ve škole pro žáky 2. - 5. ročníku.

Sraz ve škole: 18,00


13. 6. 2019

Javoříčské jeskyně a historický areál Bouzov - "Rytíři a lapkové"
Odjezd od školy: 6,30 
Předpokládaný příjezd: 16,00


Jídelníček na červen ZŠ

Jídelníček na červen MŠ

Platba obědů červen ZŠ

Platba obědů červen MŠ


TOPlist