Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace

2021/2022

Předškolácká skupina

Program je určen všem dětem, protože jim může před nástupem do školy pomoci:

 • seznámit se s prostředím školy ještě dříve, než se stanou prvňáky,
 • naučit se pracovat samostatně - pod vedením paní učitelky - na zadaných úkolech.

Program je určen také všem rodičům, protože jim může pomoci:

 • posoudit, je-li jejich dítě připravené a zralé k nástupu do školy
 • porovnat schopnosti a způsob práce svého dítěte s vrstevníky
 • naučit se pracovat společně se svým dítětem na školních úkolech
 • dozvědět se, jak procvičovat potřebné dovednosti
 • seznámit se se školním prostředím a učiteli

 Organizace předškolácké skupinky:

 • Celý program je složen z 10 lekcí.
 • Proběhne jedenkrát týdně ve středu od 16.00 hodin v ZŠ Nová Ves.

 Program bude zahájen v týdnu od 2.  února 2022. 

 • Cena: bez poplatku platku

 Přihlášky do programu:

 • Přihlášky odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2022.
 • Jakékoliv dotazy směřujte na koordinátorku programu Mgr. Šárku Skoupou,
 • mob. 604 254 300 nebo mail: sarka.skoupa@novaveszsams.cz.

Přihláška

Ředitelka ZŠ a MŠ vyhlašuje na 20.12.2021 ředitelské volno pro MŠ, ZŠ i ŠD. Důvodem je přerušení dodávky vody od 8,00 do 15,00 hodin v obci Nová Ves.

Pavla Procházková

2021-11-2-Halooween-ŠD2021-11-2-Halloween-ŠD

Naučná stezka ve ŠD

25. 10. 2021

Fotogalerie

ŠD Halloween 1.11.2021

Halloween ve ŠD

1.11.2021

Fotogalerie

2021-11-1-geometrie + sloh- 3-5-trida (17).jpg

Geometrie a sloh ve 3. a 5. třídě

3.11.2021

Fotogalerie

Přednáška  Oko medvěda

Dne 12. 10 se v naší škole uskutečnila přednáška Oko medvěda společnosti Prales dětem. Tato společnost se zabývá ochranou volně žijících ohrožených druhů zvířat. Za pomoci fotopastí získávají cenné záběry, díky kterým se blíže seznamujeme s životem divokých šelem. Je pravda, že medvědí prospí celou zimu? Je správné nosit zvířatům do lesa potraviny? Na tyto a další zajímavé otázky děti dostaly odpověď. Společnost Prales dětem se zabývá i dalšími projekty ochrany ohrožených zvířat po celém světě. Již teď se těšíme na další zajímavou přednášku.

Mgr. Dagmar Bláhová

Fotogalerie

2021-10-12-přednáška-Oko-medvěda (3).jpg

2021-09-10-MŠ (6).jpg2021-09-10-MŠ (1).jpg2021-09-10-MŠ (18).jpg2021-09-10-MŠ (4).jpg2021-09-10-MŠ (21).jpg

ADAPTACE NEJMENŠÍCH DĚTÍ NA MATEŘSKOU ŠKOLU

Většina nově nastupujících dětí do naší mateřské školy nejsou zvyklé být bez rodičů a potýkají se s většími změnami, počínaje pohybem   v novém neznámém prostředí, zvykáním na nové paní učitelky a začleněním do kolektivu nových dětí. Při nástupu do mateřské školky se musí každé dítě vyrovnat s novými nároky na něho kladené, se spoustou nových věcí a nových zážitků. Problémy při adaptaci nastaly každé ráno při odloučení dětí od rodičů. Slzy byly hodně časté a trvaly delší dobu. Záleželo především na rodičích a paní učitelkách, jejich přístupu a schopnostech, vyřešit obtížné a napjaté situace ve školce.

V prvním měsíci na začátku nového školního roku zvládnout vzdělávání, výchovu a péči o 12 nově přicházejících dětí ve věku tři a dva roky do třídy Žabiček vyžadovalo pro pedagogické pracovnice velmi náročné nasazení. Obtíže při adaptaci dětí se začátkem měsíce října zlepšily a již většinou zmizí ráno po odchodu rodičů z MŠ. Školka je přes veškeré případné problémy při adaptaci obrovským přínosem dětem do života. Dítě se tu naučí sociálním dovednostem, díky nimž bude schopnější obstát v kolektivu, uhájit si své místo, spolupracovat, soupeřit i uznávat jinou autoritu. Školka vlastně představuje první krok k osamostatnění dítěte.  Aby byla pro děti školka zábavou, zážitkem a potěšením, přispěly tomu vycházky do přírody, za zvířátky, na dětská hřiště, hry na pískovišti na školní zahradě.

Děti z obou tříd MŠ začaly docházet do bazénu ŠSA v Nové Vsi na plavecký kurz, kde se učí zábavnou formou základům plavání. Do konce měsíce ledna 2022 děti absolvují v rámci plaveckého kurzu pod vedením Plavecké školy Blučina 20 lekcí plavání. Naši MŠ také navštívil kouzelník, který dětem ukázal různá kouzla a triky. Vykouzlil dětem živého holoubka a králíčka a odměnil děti zvířátky z nafouknutých balonků. U některých kouzel mu pomáhaly „kouzlit“ i děti. Šikovnost a rychlost jeho rukou děti zaujala, dívaly se pozorně a mohly se i něco samy přiučit.

Jaroslava Dobrovolná

Fotogalerie

Keramika 27.09.2021

Výroba medailí pro MŠ.

2021-09-27-keramické tvoření (2).jpg

Fotogalerie

Školní družina 

Kroužek tvoření 1.10.2021

2021-10-01-tvoření ve ŠD.jpg

Fotogalerie

Školní družina

Kroužek vaření 5.10.2021

2021-10-05-vaření ve ŠD.jpg

Motýlí dům se školní družinou

Dnes 27.09.2021 navštívili žáci naší školy Motýlí dům v obchodním domě Rozkvět v Brně. Měli jsme možnost vidět různé druhy cizokrajných motýlů, kteří volně poletovali v prostoru. 

Po "náročném stoupání" na hrad Špilberk si všichni odpočinuli ve vlaku a autobusu. Dobrou náladu nám nepřekazil déšť, který nás provázel při cestě domů.

Pavla Procházková

Fotogalerie

2021-09-27-Motýlí dům ŠD (21).jpg

Dopravní hřiště

V pátek 10. 9. 2021 přoběhla výuka žáků 3. - 5. ročníku na dopravním hřišti v Oslavanech.

Fotogalerie

2021-09-11-Dopravní-hřiště (12).jpg2021-09-11-Dopravní-hřiště (17).jpg

Organizace 1. týdne v základní  škole:

 • 1.9.2021 vyučování končí v 8,30,
 • 2.9.2021 ředitelské volno pro ZŠ, MŠ, ŠD,
 • 3.9.2021 končí vyučování po 4. hodině (11,25),
 • od 6.9.2021 se žáci 2. - 5. ročníku učí dle rozvrhu hodin,
 • žáci 1. ročníku budou mít adaptační program, informace podá třídní učitelka.

Pavla Procházková

Zahájení školního roku v mateřské škole

Provoz mateřské školy pro školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021 od 6,00 - 17,00. 

Pavla Procházková

Zahájení školního roku v základní škole

Školní rok bude zahájen pro všechny třídy 1. 9. 2021. Žáci musí mít při vstupu do budovy  roušku, kterou jsou povinni mít nasazenou ve všech společných prostorách školy. Vzhledem k současným vládním nařízením, kdy musí být žáci testováni, bude probíhat první školní den následovně:

 1. 7,15 - 7,30 příchod žáků 2. a 4. ročníku - testování;
 2. 7,30 - 7,45 příchod žáků 3. a 5. ročníku - testování.

Pro tyto žáky bude zahájení školního roku bez přítomnosti zákonných zástupců. Vyučování končí po první vyučovací hodině (8,30). Žáci, kteří budou odcházet bez doprovodu rodičů, musí mít písemnou omluvenku. 

Školní družina bude do 12,00 bez oběda. 

Pro žáky 1. ročníku proběhne slavnostní zahájení od 8,00 za přítomnosti zákonných zástupců, kteří jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor. Testování žáků 1. ročníku proběhne 2. 9. 2021. Pro žáky 1. ročníku bude družina od 2. 9. 2021.

Pavla Procházková