OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves,

okres Brno - venkov


Provoz ZŠ bude zahájen dne 25. 5. 2020 v 7,45 hodin

 • Žáci budou rozděleni do skupin v počtu maximálně 15 žáků. Skupiny budou upřesněny prostřednictvím Bakalářů 19. 5. 2020. Každá skupina bude mít individuální příchod do školy.
 • Každý žák musí být vybaven minimálně 2 rouškami + sáčkem na uložení roušky pro dopolední vzdělávání žáka.
 • Každý žák musí neprodleně po přezutí použít dezinfekci rukou.
 • Zákonní zástupci jsou povinní vyjádřit svůj zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020 u svých třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • Do 18. 5. 2020 musí rodiče přihlásit žáky ke stravování u vedoucí školního stravování Elen Strmiskové.
 • Ranní družina nebude v provozu.
 • Odpolední školní družina bude zřízena pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Žáci třetí třídy mohou být do odpolední ŠD zařazeni pouze v případě volné kapacity skupiny 1. a 2. třídy. Každý žák musí být vybaven minimálně 2 rouškami pro pobyt ve školní družině.
 • Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku ŠD zřízena nebude, jejich pobyt ve škole končí poslední vyučovací hodinou.
 • Před příchodem do školy musí žáci odevzdat vyplněná čestná prohlášení. V tomto prohlášení jsou uvedené rizikové faktory, které určují osoby, jež je možné zařadit do skupiny osob s rizikovými faktory.

Žák, který neodevzdá před vstupem do školy vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, neubude přijat ke vzdělávání.

Z organizačních důvodů nebude možná organizace online vzdělávání v dosavadní podobě. Podrobnější informace se dozvíte po 19. 5. 2020. 

V Nové Vsi 6. 5. 2020

Pavla Procházková


Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Nová Ves 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov, Nová Ves 18, 664 84 Ivančice, budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 1. S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku ( od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku).
 2. Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let, v pořadí dle věku od nejstaršího po nejmladší.
 3. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší.
 4. Přednost při přijímání mají děti s trvalým pobytem v obci Nová Ves a Biskoupky, v pořadí, viz. kritérium 1. - 3.
 5. Děti z jiných školských obvodů mohou být přijaty, v případě volné kapacity MŠ, v pořadí, viz. kritérium 1. - 3.

Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2020 a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

K 1. 9. 2020 jsou volná 4 místa.

Mateřská škola prochází rekonstrukcí. Po dokončení rekonstrukce lze požádat o navýšení kapacity MŠ ve školském rejstříku. Po jejím navýšení proběhne další kolo přijímacího řízení. Rekonstrukce MŠ by měla být dokončena k 31. 10. 2020.

Přijímací řízení proběhne online.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání vyplňte zde.

Vytištěnou a vyplněnou  žádost o přijetí,  kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení o očkování dítěte zašlete do 15. 5. 2020 poštou nebo datovou schránkou na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, Nová Ves 18, 664 91 Nová Ves

Číslo datové schránky: nvdmftn

V Nové Vsi 28. 4. 2020 

Mgr. Pavla Procházková


G Suite pro vzdělávání

je službou, kterou nabízí společnost Google, pro školy a neziskové organizace zdarma. Naše škola se k této službě připojuje. 

Google učebna je aplikace, internetová učebna, ve které si žáci a pedagogové mohou sdílet důležité materiály, provádět testování, vytvářet dotazníky, známkovat a poskytovat zpětnou vazbu.

Hangouts Meet – služba umožňující videohovor.

Videonávody:

Jak se přihlásit do Google účtu a do učebny najdete zde.

Jak se přihlásit do kurzu pomocí pozvánky v emailu

Popis Google učebně z pohledu žáka

Typy materiálů v učebně z pohledu žáka


Výsledky matematické soutěže Pangea 2020

4. třída

1. Kateřina Dřevíkovská       26 bodů

2. Lucie Tůmová                   22 bodů       

3. Klára Dřevíkovská            21 bodů

5. třída

1. Veronika Petlachová         24 bodů

2. Kristýna Šlapanská           19 bodů

3. Natálie Soukopová            18 bodů

3. Vít Strmiska                       18 bodů


       

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvních tříd na školní rok 2020/21 proběhne v úterý 14. 4. 2020 dle rozpisu online zápisu.

Online se můžete přihlašovat od 1. 4. - 14. 4. 15,00.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

·        Zápis bude organizován 14. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

·   Vytištěné a podepsané žádosti o přijetí a zápisní list můžete doručit datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou do dne zápisu, tj. do 14. 4. 2020 nebo osobně ve škole v určený čas elektronickou přihláškou.      

1. K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo po loňském zápisu vyřízený odklad školní docházky.

2. Nelze-li se ze závažných důvodů dostavit k zápisu v určeném termínu, musí si zákonní zástupci předem domluvit náhradní termín s ředitelkou školy Mgr. Pavlou Procházkovou.

3. Budete-li žádat odklad školní docházky, je třeba podat písemnou žádost a doložit ji v době zápisu doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

4. Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2014 (tj. k 1. 9. 2019 ne šestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Ve školním roce 2019/20 budeme přijímat maximálně 12 žáků.  

Mgr. Pavla Procházková

Zápisní list 2020/2021

Desatero pro rodiče


Komiksový workshop s výtvarníkem Danielem Vydrou 6. 3. 2020

Fotogalerie


Český jazyk ve 4. a 5. třídě 4. 3. 2020


Karneval

Dne 28. 2. 2020 se konal tradiční maškarní karneval v Restauraci U Slavíků.

Akce byla určena nejen pro žáky naší ZŠ a MŠ, ale i pro veřejnost. V krásně vyzdobeném sále se sešli kouzelníci, princezny, indiáni, králové, víly.

Letošním karnevalem nás provázely postavy ze říše hmyzu, paní učitelky, které měly pro děti připravené zajímavé soutěže k tématu.

Ke každému správnému maškarnímu karnevalu nesměla chybět skvělá hudba Jany Dobrovolné, tanec, legrace, občerstvení a samozřejmě bohatá tombola. Každý něco vyhrál, pobavil se a odcházel domů s dobrým pocitem, že jsme si to všichni společně užili. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie paní Lenky Chaloupkové.

ZŠ a MŠ děkuje všem sponzorům a rodičům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem do tomboly. Výtěžek karnevalu bude použitý na úhradu autobusové dopravy pro výlet dětí a žáků MŠ a ZŠ na konci školního roku.

Mgr. Pavla Procházková

Fotogalerie


Projektový den 30. 1. 2020

Všichni jsme kamarádi


Přihláška ke stažení zde.


Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na keramické tvoření.

Informace najdete zde.

Fotogalerie 


Vánoční besídka v MŠ 12. 12. 2019

Pro rodiče a prarodiče jsme před Vánocemi v naší školce připravili na vánoční besídku divadelní představení - pohádku: Sněhurka a sedm trpaslíků.

Převlékli jsme se do kostýmů a těšili jsme se na rodiče, až jim ukážeme, jak umíme zpívat, tancovat a hrát jako opravdoví malí herci. Každý měl svoji roli a každý si svoji pohádkovou postavu, trpaslíka nebo zvířátko prožil a užil.

Rodiče jsme svým vystoupením potěšili a na závěr besídky jsme jim všichni zazpívali vánoční přání za doprovodu flétny a klavíru. Odměnou nám byl jejich potlesk a to, že nás potom zavolal Ježíšek svým kouzelným zvonečkem. Šli jsme do třídy k vánočnímu stromečku a pod ním bylo plno dárků. Hned jsme všechny dárky rozbalili, pohráli si a ze všech dárků od Ježíška jsme měli největší radost z trampolíny, kterou jsme všichni hned vyzkoušeli.

Vánoce ve školce byly parádní.

Jaroslava Dobrovolná, MŠ Nová Ves

Fotogalerie


Návštěva Mikuláše a jeho přátel 5. 12. 2019

Děkujeme paní Tůmové a paní Kopas za mikulášské balíčky pro děti. 


Návštěva kaple v Oslavanech 1. a 2. třída 2. 12. 2019


Rozsvěcování vánočního stromu 01. 12. 2019

Fotogalerie


Tradiční adventní tvoření pro rodiče a děti 27. 11. 2019

Fotogalerie


Setkání seniorů 10. 11. 2019

Fotogalerie


Beseda o Titaniku 4. 11. 2019


Projektový den Austrálie 25. 10. 2019


Sběr papíru

Děkujeme všem rodičům za nasbírané kilogramy papíru. V podzimním sběru papíru jsme nasbírali 1 250 kg papíru za 1 250 Kč.


Rozmarýnové hody

V poslední zářijovou sobotu dne 28. 9. 2019 proběhly v Nové Vsi ROZMARÝNOVÉ HODY.

Odpolední program hodovního dne zahájila MALÁ CHASA v krásných kyjovských krojích v počtu 26 dětí ze ZŠ a MŠ Nová Ves. Krojovaný průvod vedly dvě nejmladší sklepnice.

Děkuji šikovným malým stárkům a krásným stárkám za to, že měli čas a zájem tancovat a předvést své vystoupení a tím obohatili tuto velkou kulturní událost v naší obci.

Vždyť jsou to právě oni, kteří až vyrostou, budou pokračovat v tradici ROZMARÝNOVÝCH HODŮ V NOVÉ VSI!

Děkuji též rodičům za trpělivost a pomoc při přípravách hodů.

Jaroslava Dobrovolná


Vážení rodiče.

Přicházíme k Vám s nabídkou keramických kurzů pro děti od 1. do 9. třídy na školní rok 2019/2020.

Zahájení kurzu je v pondělí 30. září od 16.30 do 17.30. Cena kurzu je na první pololetí 650 Kč. S tím, že první hodina 30. září je ukázková a nezávazná. Může se tam jít podívat i nezaregistrované dítě. Když bude mít Vaše dítě zájem, může si odnést přihlášku na celý pololetní kurz.

Pololetní poplatek bude použit na hlínu, glazury a výpaly. V ceně je i pedagogický dozor.

O nabídce, čase a obsazenosti kurzů můžete volat každé úterý od 13.30 do 14.30 na mob. číslo 792 341 043.

Vedoucí keramické dílny Šárka Skoupá.


 

Návštěva představitele velkého místního podniku v naší mateřské škole.

Při příležitosti 20. výročí vzniku ZD Pooslaví Nová Ves nás dne 13. září 2019 navštívil ředitel ZD Pooslaví pan ing. Lukáš Jurečka a předal našim dětem sponzorský dar :

2 kusy funkčních šlapacích modelů traktorů New Holland.

S našimi dětmi provedl sestavení těchto traktorů do provozu schopného stavu, přičemž tato montáž děti maximálně zaujala.

Chceme touto cestou poděkovat ZD Pooslaví Nová Ves za krásný sponzorský dar pro děti a přejeme zemědělskému družstvu do dalších let hodně úspěchů v jeho podnikání.

Jaroslava Dobrovolná, učitelka MŠ

Mgr. Pavla Procházková, ředitelka ZŠ a MŠ Nová Ves

Fotogalerie


Zahájení školního roku 2. 9. 2019