Školní rok 2023/2024

Reportáže žáků 5. třídy 2022/2023 o obci Nová Ves

Video natočili žáci pátého ročníku v hodině informatiky.

Spolupráce dětí ve školní družině 15.2.2024

Návštěva místní knihovny

Ve čtvrtek 15.2.2024 jsme navštívili naši místní knihovnu. Pro mladší děti to byla vůbec první návštěva. S radostí v očích pozorovaly všechny ty barevné obrázky. Paní učitelka dětem vysvětlila, jak knihy vznikají a k čemu knihovna slouží. Děti se seznámily s pojmy spisovatel a ilustrátor, dozvěděly se, jaké druhy knih zde najdou a jak jsou v knihovně zařazené. Děti měly čas na prohlížení knih v dětském oddělení knihovny, kde objevily spoustu krásně ilustrovaných knih.

Návštěva byla pro děti velmi zajímavá. Určitě se do knihovny brzy vrátíme.

Elen Strmisková

Fotogalerie

2024-02-15-MŠ v knihovně2.JPG

Rytmická show v MŠ

Ve středu 14.2.2024 navštívil naši mateřskou školu hudebník pan Toman, který nám předvedl svoji Rytmickou show. Připravil si velmi pestrý program, při kterém si děti zazpívaly, zatancovaly, procvičily vnímání rytmu a názvy hudebních nástrojů. Dětem se představení moc líbilo a těší se na další nevšední akci.

Elen Strmisková

Fotogalerie

2024-02-14-Rytmicka shov v MŠ2.JPG

Stromocity - Ztracená věc

Na naší základní škole jsme měli jedinečnou příležitost uskutečnit interaktivní storytellingové představení pro naše děti dotované z EU. Čtyři krátké příběhy nám nejen rozšířily obzory, ale také nám odhalily tajemství tvorby příběhů. Seznámili jsme se s dramaturgickým obloukem podle Gustava Freytaga a prozkoumali, co znamená metafora. 

Překvapivě jsme objevili, že stromy mají své příběhy – slyší, vidí a touží vyprávět. Děti se naučily naslouchat těmto příběhům, a to nejen od nás dospělých, ale také od přírody samotné. Na akci jsme pozvali předškoláky z mateřské školy. Děti si vytvořily nové kamarádské vztahy a zažily první setkání se školním prostředím. 

Bylo vidět, jak naše děti ožívají radostí a spontánností na nové zážitky. Věřím, že tyto vzpomínky budou pro naše malé školáky inspirací do budoucna.

Mgr. Šárka Skoupá

Fotogalerie

Šablony JAK.jpg2024-02-01-Stromocity-Ztracená-věc (12).jpeg

S radostí sdílíme skvělé zprávy o našich prvňáčcích ze základní školy!

Právě ve středu 31. 1. završili první pololetí a přinesli domů svá první vysvědčení. Je neskutečné, jak rychle rostou a jaké obrovské pokroky za tu krátkou dobu udělali. Všichni zvládli nový školní režim a společné soužití. Máme radost, že začínají číst, psát a počítat.

S hrdostí jsme šli zpět do jejich bývalé mateřské školy, kde se setkali s nadšením paní učitelek. Ty neskrývali radost, jak se jejím bývalým svěřencům ve škole daří a jak bravurně zvládají všechny nové dovednosti. Naši prvňáčci se nejen prezentovali básničkami a písničkami, ale také předvedli své čtení ze Slabikáře.

Celá akce byla obrovským úspěchem a všichni jsme si užili tu radostnou atmosféru. Doufáme, že tato spolupráce mezi základní a mateřskou školou bude pokračovat další krásnou akcí návštěvou předškoláků, kteří se podívají do výuky žáků 1. třídy. Gratulujeme všem školákům k jejich úspěchům a těšíme se na další skvělé chvíle v tomto školním roce!

Mgr. Šárka Skoupá

Beseda s myslivcem
Ve středu 24.1.2024 navštívil naši MŠ pan starosta Ladislav Horák - myslivec. Pro děti připravil zajímavou besedu o lese a lesní zvěři i s názornými ukázkami. Svým vyprávěním dokázal zaujmout všechny děti, ochotně odpovídal na jejich dotazy. Děti si s panem starostou povídali o tom, jak se máme v lese chovat, jaká zvířata v lese žijí, čím se živí a co lze zanést zvířatům v zimě do krmelce. Beseda proběhla v příjemné atmosféře a pro děti byla velkým přínosem. Panu starostovi ještě jednou děkujeme za příjemné setkání a budeme se těšit na příště.
Elen Strmisková
2024-01-24-Beseda s myslivcem v MŠ (2).JPG

22.12.2024 navštívil Ježíšek i naši školní družinu. Na děti pod stromečkem čekala bohátá nadílka. Největší překvapení vzbudilo nové Puzzle Crazy Shapes, dále na děti čeklala spousta nových her s tématem psů, koček a pohádek.Velkou radost dětem udělaly zažehlovací korálky, které se od teď  až do letních prázdnín budou kutálet po celé škole.

Mgr. Jana Nováková

Fotogalerie

2024-12-22-Vánoční-besídka (6).jpg2024-12-22-Vánoční-besídka (3).jpg

Předškolácké skupiny 2024

                    Všichni žáci, děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Nová Ves přejí hodně radosti a spokojenosti v roce 2024.
PF 2024.jpeg

Předvánoční čas v 1. třídě

19.12.2023 Vánoční výstava v ZŠ

2023-12-19-Vánoční výstava (15).jpeg2023-12-19-Vánoční výstava (1).jpeg2023-12-19-Vánoční výstava (4).jpeg2023-12-19-Vánoční výstava (3).jpeg

Fotogalerie

Návštěva žáků 3.,4. a 5. ročníku v Diecézním muzeu v Brně

2023-12-06-Diecézní-muzeum-Brno (6).jpgŠablony JAK.jpg

Fotogalerie

5.12.2023 Mikuláš

2023-12-05-Mikuláš (7).jpeg

Fotogalerie

Nepál - země tygra bengálského

24.11. 2024  navštívil naši školu pan Milan Jeglík s přednáškou Nepál - země tygra bengálského.

2023-11-24-Nepál-země tygra bengálského (11).jpgŠablony JAK.jpg

Fotogalerie

Vážení rodiče, všichni zaměstnanci naší základní a mateřské školy se dne 27.11.2023 připojují k celodenní stávce, která je vyhlášena školskými odbory.

Provoz mateřské školy a školní družiny bude z organizačních důvodů přerušen, pro žáky základní školy vyhlašuji ředitelské volno.

  1. Jedná se v první řadě o solidární stávku všech pracovníků ve školství s nepedagogickými zaměstnanci škol a školských zařízení.

Platy provozních zaměstnanců ve školství jsou nízké a hrozí, že od 1.9.2024 dojde k jejich výraznému snížení. Z důvodů nízkých mezd jich již nyní chybí ve školství 8 000 a 9 000 stávajícím zaměstnancům hrozí výpověď nebo výrazné snížení platu.

  1. Na základních školách by se maximální počet financovaných hodin měl snížit o šest procent, na středních o 15 procent a na konzervatořích o deset procent. U nižších gymnázií počítá návrh s krácením o deset procent.

Pro naši základní školu to znamená - 5 vyučovacích hodin (nyní využíváme 68 hodin, od 1.9.2024 je v návrhu 63 hodin).

Předkládaná změna je na úkor kvality vzdělávání. Pro některé malotřídní školy je tento návrh likvidační. Postiženy budou hlavně školy, které dosavadní možnosti dokázaly využít na maximum. Snížení počtů hodin financovaných pro výuku žáků znemožní individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy žáků, rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním a také práci s mimořádně nadanými žáky. Nebude možné dělit hodiny.

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Nová Ves děkují za podporu a pochopení.

21.11. 2023 Mgr. Pavla Procházková

31.10.2023 Beseda se spisovatelem Josefem Benešem

2023-10-31-Beseda se spisovatelem Josefem Benešem (2).jpg2023-10-31-Beseda se spisovatelem Josefem Benešem (10).jpg2023-10-31-Beseda se spisovatelem Josefem Benešem (18).jpg

Šablony JAK.jpg

10. Rozmarýnové hody

Rozmarýnové hody v Nové Vsi proběhly v sobotu dne 23. 9. 2023.

Odpolední program hodovního dne zahájila MALÁ CHASA v krásných kyjovských krojích v počtu 28 dětí ze ZŠ a MŠ Nová Ves. Krojovaný průvod vedly dvě sklepnice.Všechny diváky, rodiče a prarodiče, děti potěšily svým vystoupením, na které nacvičily lidové tanečky.

Děkuji šikovným malým stárkům a malým stárkám za to, že se na vystoupení vzorně připravili a tím obohatili tuto velkou kulturní událost v naší obci a vypěstovali si tak dobrý vztah k této tradici. Děkuji též rodičům za trpělivost a podporu při přípravách hodů.

Letošní hody se nám vydařily a sklidily úspěch a spokojenost návštěvníků.

Jaroslava Dobrovolná

                                                      

Výlet k řece Jihlavě 29.9.2023

2023-09-29-Výlekt k řece Jihlavě (1).jpg2023-09-29-Výlekt k řece Jihlavě (4).jpg

Fotogalerie

Dopravní hřiště 27.9.2023

2023-09-27-Dopravní-hřiště (3).jpg2023-09-27-Dopravní-hřiště (29).jpg

Fotogalerie

Od 12.9.2023 do 30.1.2023 probíhá výuka plavání, která je pro žáky 3. ročníku zdarma, plavání je pro ně povinné. Cena plavání (20 lekcí) je 1 800 na žáka. Žáci budou hradit 50%, t.j. 900 Kč. Druhou polovinu nákladů hradí Obec Nová Ves a ZŠ. Variabilní symboly pro platbu + číslo BU dostanou žáci 4.9. 2023.

Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské školy bude zahájen 4. 9. 2023 od 6,00 - 16,30.

Organizace výuky v ZŠ ve dnech 4.9. a 8.9. 2023

4. 9. 2023

Zahájení školního roku od 7,45.

Slavnostního zahájení se mohou zúčastnit pouze rodiče žáků 1. ročníku. Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci aktovku.

Vyučování končí v 8,30.

Školní družina bude ráno od 7,00, odpoledne do 14,00. 4.9. 2023 nebudou zajištěny obědy pro žáky ZŠ.

5. 9. - 8. 9. 2023

Vyučování bude ukončit po 4. vyučovací hodině, školní družina bude ráno od 6,30, odpoledne do 16,00.

Od 11. 9. 2023 bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Banner_bez_barev.png