ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES,

okres Brno-venkov příspěvková organizace


Spaní ve škole 19. 6. - 20. 06. 2018

Fotogalerie


Projektový den "Bezpečné prázdniny" 19. 6. 2018

         Hoří, poplach .........!!!!!


Spellování 4. a 5. třída 12. 6. 2018

Dne 12. 6. 2018 proběhl na naší škole 1. ročník ve spellování. Soutěžního klání se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy.  Paní učitelka Bláhová připravila 4 disciplíny - spellování písmen, slov, zápis slova a poslední diciplínou bylo spellování zvířat. Všichni žáci byli výborně připraveni, protože rozdíly mezi nimi byly velmi těsné.

1. místo Tereza Tůmová, 5. třída

2. místo Rostislav Stejkora, 4. třída

3. místo Lucie Málková, 4. třída 

Fotogalerie


Výlet do Kroměříže 7. 6. 2018

Fotogalerie


DEN DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ ZŠ

Letošní Den dětí 1. 6. 2018 oslavili žáci ZŠ a děti MŠ společně na školní zahradě v ZŠ.

Naši prvňáčci pod vedením paní učitelky Skoupé připravili na krásně vyzdobené zahradě velmi bohatý program, který probíhal na několika stanovištích – běh po šipkách, lovení kuliček bosou nohou ve vodě, hod do dálky nafukovacím balonkem, šiškami apod.

Za splněné úkoly děti dostávaly razítka, drobné odměny, bonbonky. Sluníčko, radost z prožitků a příjemná nálada zavládla celým dětským dopolednem.

Také úsměv na rtech dětí byl nám pedagogům velkým potěšením.

Fotogalerie


 MANDALY 1. třídy

Fotogalerie


VÝLET DO BONGA BRNO

Na dlouho očekávaný výlet, který se konal ve středu dne 30. 5. 2018 se děti moc těšily.

V Brně v Bongu si děti užily sportovních akcí, kde si prověřily svoji tělesnou zdatnost, odvahu a strach z náročných překážek. Největším lákadlem pro kluky byla elektrická autíčka a motorky, kde si připadali jako opravdoví řidiči. Po dvouhodinovém sportování, kdy se dostavila i únava, odjely děti autobusem BUBUBUS spokojeně domů.

Fotogalerie


DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA HŘIŠTI U ZŠ OSLAVANY

Svoji tělesnou zdatnost, obratnost i rozumové schopnosti v oblasti dopravní výchovy si děti z MŠ byly vyzkoušet na dopravním hřišti v ZŠ v Oslavanech dne 31. 5. 2018.

Děti vybavené helmami a v ruksáčku s pořádnou svačinou a pitím se již těšily na další zážitky.

O kvalitní, víc jak hodinový program se postaraly lektorky z DDM Oslavany.

Děti si na odrážedlech, ale také jako chodci, zopakovaly a osvojily pravidla silničního provozu za spuštění svítících semaforů. Dále se děti dozvěděly o důležitosti přechodů pro chodce, levé a pravé strany a také význam a názvy dopravních značek.

 Děti byly spokojené, jelikož program byl zajímavý a poučný.

Fotogalerie


POCHOD K PRAMENI SVATÁ VODA

Ve středu dne 23. 5. 2018 se děti vypravily k prameni „Svatá voda“.

Sluníčko nám přálo, proto jsme si naše heslo:

                  „Dneska máme krásný den, proto si ho užijem“- vzali za své.

U pramene se děti dozvěděly, odkud vytéká, o nepostradatelnosti vody pro náš život, o čištění pramenů a studánek a o tom jak důležitá je práce lidí, kteří se o pramen starají.

Všechny děti vodičku ze studánky ochutnaly, snědly jablíčka a sladkosti a s veselou se vrátily zpět do mateřské školy.

Fotogalerie


 POCHOD K ŘECE JIHLAVĚ

Ve čtvrtek dne 24. 5. 2018 se opět děti vydaly za poznáním do naší krásné přírody kolem Nové Vsi.

Tentokrát k řece Jihlavě k Hrubšicím.

Cestou děti poznávaly živou i neživou přírodu a též si upletly s paní učitelkou věnečky z polních květin. Nejvíce se děti těšily na pouštění lodiček, které si před tím složily a vykreslily v mateřské škole. Na břehu řeky si děti do lodičky vložily kamínek a pošeptaly přáníčko. Pustily lodičku po proudu řeky Jihlavy s tím, že možná dopluje až do moře.

Moc se nám dopolední pochod vydařil a všem se líbil.

FotogalerieŠKOLNÍ AKADEMIE

Dlouho očekávaná společná akce ZŠ a MŠ, na kterou jsme se svědomitě připravovali, proběhla ve čtvrtek 10. 5. 2018 v hostinci U Slavíků.

Po uvítacím slově paní ředitelky, předvedly děti MŠ svůj program na téma MRAVENCI. V tyrkysových tričkách a s tykadly na hlavě se děti proměnily v krásné mravenečky.

Děti přednesly báseň: Polámal se mraveneček a po té zatancovaly mravenčí a beruščí tanec na veselé písničky. Děti byly odměněny potleskem a s radostí přivítaly občerstvení, které jim bylo dostatečnou odměnou.

Doufáme, že jsme svým vystoupení potěšili nejedno srdíčko.

Fotogalerie

Video


VÝCHOVNÝ HUDEBNÍ KONCERT SKUPINY  ABRAKAMUZIKA

Proběhl ve čtvrtek 3. 5. 2018 v KIC v Ivančicích. Tento výchovně- hudební pořad měl podtitul: ČLOVĚK MEZI LIDMI.

Děti se prostřednictvím dvou muzikantů dozvěděly, jak se mají zachovat v různých společenských situacích. Co to je mít se rádi, chovat se pěkně k sobě navzájem, co je správné a co ne, umět se pochopit a uznat druhého, říkat si pěkné věci. K tématu zazněly i rockové skladby, na které si děti nakonec koncertu mohly i zatancovat.

Všechny děti z naší MŠ se do tance zapojily, protože jim bylo dovoleno si zařádit. Po skončení pořadu jsme spokojeně odjížděli.


DÍLNIČKY KE DNI MATEK

Tato akce s rodiči: DÍLNIČKA KE DNI MATEK byla pořádána poprvé a setkala se s velkým úspěchem.

Akce proběhla ve středu 2. 5. 2018, kde nám k tomuto účelu byla propůjčena jídelna v ZŠ. Děti přišly se svými rodiči a společně si vyrobily dárečky pro své milované maminky. Obvzláště rádi jsme přivítali odvážné tatínky. Děti si s rodiči vystříhaly srdíčka, která ozdobily květinovými tiskátky, vystřihly a slepily zápich tulipánu a narcisky. Třetí možnost měly – vyrobit si srdíčko z keramické hlíny v keramické dílně, kde se jim věnovala paní učitelka Skoupá, která jim je také vypálí, za což děkujeme. Odměnou nám byly usměvavé, spokojené a obdarované maminky.

Fotogalerie


EXKURZE DO ZD POOSLAVÍ NOVÁ VES  

Probírané téma v mateřské škole: DOMÁCÍ ZVÍŘATA

jsme ještě obohatili tím, že jsme v pátek 27. 4. 2018 podnikli exkurzi do místního ZD, kde se nám věnoval pan Hošek a provedl nás celým areálem. Děti si prohlédly moderní kravín, dozvěděly se vše o kravičkách, o jejich potravě i užitečnosti. Dětem se moc líbila telátka a jejich malé domečky. Návštěva ZD byla pro nás velkým přínosem, poučením a radostí.

Fotogalerie


VÝLET DO SENORAD 

Na pozvání manželů Hoškových jsme v pátek 13. 4. 2018 navštívili jejich farmu v Senoradech. Děti si prohlédly jak technické zázemí statku – traktory, stroje, tak všechna domácí zvířata. Prohlédly si pejsky, kačeny, kozičky s kůzlátky, chovné zakrslé králíčky a belgické obry, to je plemeno králíka važícího až 9 kg.

Děti se o nich dozvěděly mnoho zajímavého a zhlédly ukázku přípravy zakrslého králíčka na výstavu a vítězné medaile králíků z výstav.

Nechyběli ani tři koníčci, které si děti zkusily kartáčovat, a pak se na nich za asistence zkušené ošetřovatelky všechny projely.

Z vydařeného výletu jsme si všichni odnesli krásné zážitky.

Fotogalerie


č.j. 324/2018

Datum:  9. 5. 2018

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace od školního roku 2018/2019

 

děti s těmito evidenčními čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 305

Mgr. Pavla Procházková, ředitelka školy

Rodiče si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí dítěte od 15. 5. - 18. 15. 2018 od 13,00 - 15,00 v základní škole.


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2018/19 proběhne v pondělí 7. 5. 2018 od 14,00 - 16,00 v MŠ Nová Ves 225.

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy: 

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
 • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)
 • vyplněnou  Žádost o přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání , Zápisní list pro školní rok 2018/2019

Důležité informace:    Kritéria pro přijímání dětí do MŠ    Žádost o přijetí  dítěte k  předškol. vz.        

Zápisní list pro školní rok 2018/2019

Mgr. Pavla Procházková, ředitelka školy


30. 4. 2018

      

Fotogalerie


Výsledky školního kola Pythagoriády pro 4. a 5. ročník

1. Karolína Uličná, 4. ročník, 7 bodů

2. Adéla Hošková, 4. ročník, 5 bodů

    Rostislav Stejkora, 4.  ročník, 5 bodů

    Tereza Bugriová, 5. ročník, 5 bodů

3. Rostislav Dubš, 4. ročník, 4 body


Recitační soutěž 25. 4. 2018

          

Fotogalerie


Zápis do 1. třídy

Zápis do prvních tříd na školní rok 2018/19 proběhne v úterý 17. 4. 2018 od 15,00 - 17,00. 

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

S sebou přineste:

zápisní list

rodný list dítěte

Váš občanský průkaz.

Rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu.

 1. K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo po loňském zápisu vyřízený odklad školní docházky.
 2. Nelze-li se ze závažných důvodů dostavit k zápisu v určeném termínu, musí si zákonní zástupci předem domluvit náhradní termín s ředitelkou školy Mgr. Pavlou Procházkovou.
 3. Budete-li žádat odklad školní docházky, je třeba podat písemnou žádost a doložit ji v době zápisu doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 4. Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2012 (tj. k 1. 9. 2018 nešestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Ve školním roce 2018/19 budeme přijímat maximálně 12 žáků.  

Důležité informace:        Desatero pro rodiče           Žádost o přijetí         Žádost o odklad

Mgr. Pavla Procházková, ředitelka školy


Počítáme obvody a obsahy


Prvňáci procvičují na tabletech


Druháci a třeťáci mají prvouku


Výsledky matematické soutěže Pangea

4. třída

1. Karolína Uličná

2. Rostislav Stejkora

3. Adéla Hošková

5. třída

1.Tereza Bugriová

2. Karolína Outulná


Základní škola srdečně zve všechny seniory z Nové Vsi na keramické tvoření z hlíny

v úterý 17. dubna 2018 od 17 do 18.30 hod. 

Vytvořit si můžete originální keramiku do Vaší jarní zahrádky,

či si tvořit dle své vlastní fantazie. 

Následné glazování a dokončování keramiky bude ve středu

2. května 2018 od 17 do 18 hod.

Keramiku si budete moci vyzvednout 10. května v budově ZŠ

po závěrečném výpalu. 

Kurz je zdarma a počet míst omezen.

Rezervujte si včas místo na mobilním čísle. 792 341 043.

Bude se na Vás těšit

Šárka Skoupá – vedoucí keramické dílny v Nové Vsi.


Dnes 16. 3. 2018 psali žáci 4. a 5. ročníku Matematického CVRČKA a KLOKANA s těmito výsledky:

2. ročník

1. Karolína Králová 41 bodů

2. Roman Brtníček  39 bodů

3. Tereza Svobodová 34 bodů

3. ročník

1. Natálie Soukopová 32 bodů

2. Vít Strmiska 30 bodů

3. Veronika Petlachová 34 bodů

 

4. ročník

1. Adéla Hošková 71 bodů

2. Karolína Uličná  64 bodů

3. Vanessa Zimmermannová 54 bodů  

5. ročník

1. Karolína Outulná 59 bodů

2. Tereza Bugriová 58 bodů

3. Tereza Tůmová 50 bodů

Pavla Procházková


V pátek 9. 3. 2018 proběhla úspěšně akce Velikonočního pletení z papírového pedigu.

Nejmladší účastnicí na akci byla dívka ze 4. třídy. Musíme ocenit Káju U. za její zručnost, trpělivost a vytrvalost, jelikož si odnášela ten večer velikonočního zajíčka domů.  Pěkného zajíčka se podařilo vytvořit i ostatním ženám, které si ho přišly vyrobit. Akce probíhala ve spolupráci ZŠ s místní knihovnou. Doufáme, že v této tradici budeme nadále pokračovat.

Mgr. Šárka Skoupá


 Srdečně Vás zveme na akci: 

Velikonoční tvoření z keramiky pro dospělé

Které proběhne v pátek 16. 3. od 18 do 19 hod. Je nutné si donést své přezůvky a váleček. Sraz u vchodu do ZŠ 10 min. před zahájením akce.

Pro občany z Nové Vsi je kurz zdarma.

Pro ostatní zájemce je kurz zpoplatněn 100Kč (na hlínu a výpal). 

Počet míst je omezen kapacitou místnosti a množstvím nakoupené hlíny, raději se předem zaregistrujte pomocí SMS zprávy na mob. Čísle: 792 341 043. 

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 1 místo na keramiku v pátek. 

Při zájmu proběhne stejné tvoření i v sobotu 17. 3. od 17 do 18. hod.

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 2 místa na keramiku v sobotu. 

Pokud potřebujete bližší informace, zavolejte na uvedené tel. číslo.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka akce


Dne 23. 2. 2018 se konal tradiční maškarní karneval v Restauraci U Slavíků.

Akce byla určena nejen pro žáky naší ZŠ a MŠ, ale i pro veřejnost. V krásně vyzdobeném sále, paní učitelkou Dobrovolnou s panem Doškem, se sešli kouzelníci, princezny, indiáni, králové, víly …….

Letošním karnevalem nás provázely indiánky, paní učitelky, které měly pro děti připravené zajímavé soutěže k tématu.

Ke každému správnému maškarnímu karnevalu nesměla chybět skvělá hudba Jany Dobrovolné, tanec, legrace, občerstvení a samozřejmě bohatá tombola. Každý něco vyhrál, pobavil se a odcházel domů s dobrým pocitem, že jsme si to všichni společně užili.

Fotografovala paní Chaloupková, video natočili a zpracovali manželé Málkovi.

Ceny do tomboly věnovali rodiče dětí ZŠ a MŠ a firmy:

Anna Kadlecová – smíšené zboží,

BAUMANN, spol. s r.o.,

Fitness Gladiators Zone,

Hospůdka u Františka,

Karel Král – N.K.S.

Luboš Uličný, zemní práce a autodoprava

Obecní úřad Nová Ves,

Oslavany NET,

Restaurace U Slavíků,

Zemědělský statek Čechovi

Video zde.

Fotogalerie zde.


V pondělí 29. 1. 2018 proběhl na naší škole projektový den anglického jazyka s rodilou mluvčí Angelou.

Žáci si prakticky vyzkoušeli svoji znalost angličtiny.


PŘEDŠKOLÁCKÉ SKUPINKY 

Základní škola Nová Ves připravila v letošním  roce program pro všechny děti, které v příštím školním roce nastoupí do první třídy.

Program je určen všem dětem, protože jim může před nástupem do školy pomoci:

 • seznámit se s prostředím školy ještě dříve, než se stanou prvňáky
 • vyzkoušet si způsob práce, který je velmi podobný tomu školnímu
 • docvičit a dotrénovat vše, co je potřeba k dobrému zvládnutí nároků první třídy ( zrakové a sluchové vnímání, uvolnění ruky a správné držení tužky, pravolevou orientaci, předpočetní představy, řeč a mnoho dalšího)
 • naučit se pracovat samostatně - pod vedením paní učitelky- na zadaných úkolech.

Program je určen také všem rodičům, protože jim může pomoci:

 • posoudit, je-li jejich dítě připravené a zralé k nástupu do školy
 • porovnat schopnosti a způsob práce svého dítěte s vrstevníky
 • naučit se pracovat společně se svým dítětem na školních úkolech
 • dozvědět se, jak procvičovat potřebné dovednosti
 • seznámit se se školním prostředím a učiteli 

Organizace předškoláckých skupinek:

Celý program je složen z 10 lekcí. Proběhne jedenkrát týdně v úterý od 15.30 hodin v Základní škole Nová Ves. Program bude zahájen v týdnu od 13.  února 2018. 

Cena:    bez poplatku

Přihlášku můžete stáhnout zde.

Mgr. Šárka Skoupá


Děkujeme všem, kteří přispěli na založení keramické dílny v základní škole Nová Ves

Kovoúpravna s.r.o., pan J. Strmiska st.

Křivánek s.r.o.

Hospůdka u Františka

Pooslaví Nová Ves, družstvo

Restaurace U Slavíků

Zámecká restaurace Oslavany

paní J. Grossová

paní A. Novotná

pan L. Uličný

manželé Zimmermannovi st. 

Vánoční výstavu navštívili a přispěli:

paní Packová, paní Svobodová, paní Hlaváčová, paní Novotná, paní Uličná, pan starosta Ladislav Horák, pan Strmiska, paní Málková, pan Zimmermann, paní Hrubá, paní Helová, paní Halabrinová, paní Brtníčková, paní Grossová, paní Záděrová, paní Bugriová, paní Kocábová, paní Lebedová, paní Zimmermannová, paní Klimentová, paní Chajmová, pan Novák, paní Dymáková, paní Dobrovolná, paní Hadravová, paní Bláhová, paní Králová, paní Stojarová, paní Novotná, paní Grossová Lud., paní Bugriová st., paní Tůmová, paní Šlapanská, paní Kliková, paní Zimmermannová ml., paní Sobotková a pan Gráf a další nejmenovaní.

Děkujeme všem štědrým dárcům od vánočního stromu, kteří ten večer přispěli do kasičky. 

Poděkování patří i paní Malichové a paní Tůmové z obchodu Ovoce a zelenina z Oslavan a paní Kadlecové z obchodu Potraviny z Nové Vsi za darování ovoce a potravin na vánoční punč pro děti.

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Nová Ves 


Vážení rodiče a přátelé školy,

v neděli 3. 12. proběhne tradiční akce Rozsvěcování vánočního stromu v 17, 00 hodin před budovou obecního úřadu. Vystoupí děti naší základní a mateřské školy.

V průběhu programu proběhne vánoční sbírka na nákup keramické pece pro občany Nové Vsi. Tuto pec bychom chtěli umístit v prostorách naší základní školy, kde by v následujících letech probíhaly keramické dílny pro děti a veřejnost.

Děkujeme všem sponzorům, kteří již přispěli, nebo přislíbili finanční příspěvek. Příspěvky zasílejte do 10. 12. 2017. 

Pavla Procházková


Vážení rodiče,

v pátek 3. 11. pro Vás připravujeme rukodělné odpoledne pro rodiče a přátele školy. Půjde o setkání od 17.00 hodin v místní knihovně.

Na přání Vám předvedu pletení z tzv. papírového pedigu. Jelikož jde o složitější techniku, je to vhodné pro děti od 4. třídy a dospělé. Na tomto setkání si ukážeme výrobu papírového korpusu na věneček. 

Pokud máte čas a chuť si něco pěkného na předvánoční čas vyrobit, dojděte za námi.

Co si nezapomeňte: dobrou náladu, staré noviny nebo letáky (je jich potřeba hodně - cca na 150 trubiček), tuhé lepidlo, špejli, nůžky, něco vhodného na oplétání (např. tvrdá rulička od alobalu, potravinové folie, či mám vyzkoušeno oplétání tužidla na vlasy - lak už je zase trošku širší).

My Vám zapůjčíme tavné pistole. Věneček, který upletete za 2hodiny, si pak můžete donést na další předvánoční setkání k nám do školy, na nazdobení, ve čtvrtek 30. 11. 2017. 

Pozvání platí nejen pro rodiče dětí ze ZŠ a MŠ, proto si klidně přiveďte kamarádku, která si může také věneček vyrobit.

Budu se na Vás těšit já Šárka Skoupá a Jitka Šlapanská. Doufám, že nám vypomůže i moje kamarádka Anička Rozmahelová, která se již tomuto koníčku dlouho věnuje.

Ukázku věnečku najdete zde.

Mgr. Šárka Skoupá


Setkání seniorů

V neděli 22. 10. 2017 proběhlo opětovné setkání našich milých seniorů a dětí z místní základní školy. I letos se děti na toto odpoledne pilně připravovaly. Přichystaly plno barevných záložek do knih a nacvičily 3 písničky.

V tento den přišlo na setkání 22 dětí, což je více než polovina žáků naší školy. Moc děkujeme jejich rodičům, že si udělali čas a děti přivedli na tuto velkou událost. Díky patří také organizátorům této akce za pozvání dětí ze ZŠ. Byli jsme všichni rádi, že se můžeme zúčastnit takovéto vydařené akce.

Mgr. Šárka Skoupá

Fotogalerie


Sběr papíru

Ve dnech 27. 10. - 2. 11. 2017 proběhne sběr papíru. Kontejner bude přistaven za základní školou.

Výtěžek sběru bude použit na nákup keramické pece. 

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za podporu.


Zdravík a Jedlík

V pátek k nám přijela paní učitelka Majka. Na začátku jsme se seznámili. Na interaktiní tabuli nám pouštěla videa o Zdravíkovi a Jedlíkovi, povídali jsme si. Po přestávce jsme vyráběli jídelní lístek a jídelní pyramidu. Mohli jsme kreslit a psát.

Bavili jsme se o celodenní stravě. Hádali jsme kvíz, z čeho se vyrábi různé potraviny a nápoje. Pak nám paní učitelka půjčila Zdravíka a Jedlíka.

Žáci 4. a 5. ročníku


Opět ve školce

Po prvním měsíci ve škole jsme se vypravili opět do MŠ. Prvňáčci se s radostí vraceli do své bývalé třídy a přivítali se s paní učitelkou Lenkou Holou. Na všech dětech bylo vidět nadšení. Zvědavé byly děti z mateřské školy, jak se vede školákům ve škole.

Děti z první třídy ukazovaly všem, co se už za jeden měsíc stihly naučit. Zazpívali jsme si ve třídě známé písničky, zahráli si pohybové hry. Pak jsme se vypravili na zahradu. Musíme s paní učitelkou všechny děti pochválit, jak se všichni k sobě kamarádsky chovali.

Také chválím děti ze školy, za pomoc mladším dětem při oblékání a úklidu hraček z hřiště. Počasí nám vyšlo a sluníčko na nás vesele svítilo. Doufáme, že se bude dětem a paní učitelce z MŠ při návštěvě v naší třídě líbit. Děkujeme za pozvání.  

Mgr. Šárka Skoupá

Fotogalerie


Adaptační program

První polovina měsíce září je za námi. Počasí se nám mění na podzimní. Léto nás opouští. Letošní prvňáčci na naší škole se pomalu zabydleli. Adaptační program velice rychle utekl. Seznámili se s chodem školy, vytvořili si pravidla své třídy. Skamarádili se s ostatními žáky. Začínají plnit první domácí úkoly a zvesela odříkávají básničky a prozpěvují písničky.

Děkujeme všem, kteří pomáhali a přispěli k přípravě naší školy. Ve škole přes prázdniny proběhlo malování ve většině místností. Také žákům se líbí znovuzavedení zvonění na přestávky.

Za žáky naší školy a za učitelský sbor ještě jednou děkujeme.

Mgr. Šárka Skoupá

Fotogalerie


Slavnostní zahájení nového školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2017 - 2018 proběhne v pondělí 4. 9. 2017 od 7,45 v první třídě. Prvňáčci si přinesou aktovku. smile

Mateřská škola zahajuje provoz v pondělí 4. 9. 2017 v 6,45.wink


BAKALÁŘI

Aktuality


Organizace vyučování 18. 6. - 22. 6. 2018

18. 6. - 19. 6. 2018 - výuka dle rozvrhu

20. 6. - 21. 6. 2018 - výuka končí 4. vyučovací hodinou, t.j. 11,20.


22. 6. 2018 

Slavnostní zakončení školního roku,

vyučování končí v 9,00.


25. 6 - 29. 6. 2018

Ředitelské volno

ŠD bude v provozu od 8,00 do 15,00.


02. 07. -  31. 08. 2018

Přerušení provozu ŠD


16. 07. - 31. 08

Přerušení provozu MŠ


Platba obědů červen MŠ

Platba obědů červen ZŠ


Jídelníček ZŠ na červen zde.

Jídelníček MŠ na červen zde.


TOPlist