Školní rok 2022/2023

ZŠ Nová Ves očima absolventů 

Video natočili žáci pátého ročníku v hodině informatiky.

Vánoční tvoření

Ve čtvrtek 1.12. proběhlo v základní škole . Pod vedením paní učitelky Skoupé si maminky a babičky vytvořily netradiční vánoční přání. 

Pozvánka 

vánoční-dílny.jpg

Pozvánka

Vánoční výstava a Den otevřených dveří ZŠ proběhne 20.12. 2022 od 8,00 - 16,30 hodin v základní škole. Přijďte se za námi podívat.

IMG_7629.JPG

Keramika - leden (11).jpg

Vystoupení dětí pro novoveské seniory

V neděli 20.11. vystoupily děti z oddělení Berušek s krátkým programem, aby potěšily novoveské seniory. Potěšily je pásmem básní, písní, zimě laděného cvičení a také závěrečného vánočního přání pro všechny přítomné. Svým pěveckým vystoupením vykouzlily úsměv na tváři. Děti byly odměněny vřelým potleskem a sladkou odměnou.

Elen Strmisková

BYLA U NÁS POLICIE

V pondělí 15.11. se děti setkaly s opravdovou paní policistkou v opravdové uniformě. Po krátkém uvítání dětem pověděla napínavou pohádku O princezně a zlém Skřerovi. Na princeznu v ní číhalo plno nebezpečí, které by děti mohly zažít jak při pobytu venku tak i doma. Samozřejmě, že všechno dobře dopadlo. Po pohádce se děti měly možnost seznámit s pomůckami, která policie při své práci používá. Nejvíce nás zaujaly pouta, která si vyzkoušely všichni i paní učitelky na vlastní kůži. No, moc příjemné to opravdu nebylo. 

Za zábavné, ale hlavně poučné povídání moc děkujeme jedné z našich maminek.

Elen Strmisková

L

Pohádka „O Koblížkovi“

Předškolní děti z oddělení Berušek zahrály pro naše nejmenší děti divadelní představení – pohádku „O Koblížkovi“. Společně připravily hlediště, kulisy a jako opravdoví herci se oblékly do kostýmů zvířátek. Malé děti se zájmem sledovaly pohádku a lehce se nechaly stáhnout do děje, protože poté uměly odpovědět na všechny záludné otázky týkající se hrané pohádky. S nadšením nám zatleskaly, což nám udělalo velkou radost.

Elen Strmisková

Poznávání podzimní přírody

Podzimní období v naší MŠ bylo spojeno s poznáváním přírody, všímání si okolní krajiny a jejich změn.

Děti vnímaly vůně a zvuky lesa, určovaly názvy stromů, keřů, rostlin i bylin. Se zájmem sbíraly dary a plody podzimu, které využily ke společnému tvoření.  Výtvory, které se dětem moc podařily, jsme si ozdobili prostory MŠ.

Za pěkného počasí jsme podnikali delší vycházky na naše oblíbená místa, při kterých se děti učily orientaci podle turistických značek.

Elen Strmisková a Lenka Kališová, Berušky MŠ

Fotogalerie

Podzim mš.jpg

2022-11-20-Den otevřených dveří MŠ (2).JPG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

U příležitosti dokončení rekonstrukce Mateřské školy Nová Ves proběhl dne 20. listopadu 2022 pro širokou veřejnost Den otevřených dveří.

Návštěvníci měli možnost se seznámit s prostory budovy, která prošla generální rekonstrukcí, navštívit moderně zařízenou kuchyň a vidět nově vybudovanou třídu v prvním patře. Mnozí z návštěvníků mohli porovnat prostory školky za časů, kdy sami navštěvovali školku se současnými prostory a vybavením školky.

Pro návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení a mohli zhlédnout audiovizuální prezentaci celé rekonstrukce mateřské školy. Bylo příjemné poslechnout si výklad pamětníků, kteří hodnotili někdy i s dojetím dílo, které obec vybudovala. Zaznívaly vzpomínky na časy strávené v této školce. Dle kladných reakcí hojného počtu návštěvníků se Den otevřených dveří při příležitosti Dne otevřených dveří v MŠ byla také slavnostně pokřtěna nová kniha: HISTORIE OBCE NOVÁ VES SLOVEM I OBRAZEM. 

 Jaroslava Dobrovolná, učitelka MŠ

Fotogalerie

Pracovní činnosti ve 4. a 5. třídě

Tentokrát skupinová práce čtvrťáků a páťáků na téma podzimní slunce. Procvičili jsme kompetence pracovní, kooperativní, komunikativní a sociální-rozdělení rolí ve skupině. Výsledkem byla dvě malá umělecká díla, která ozdobila školní chodbu. 

Mgr. Dagmar Bláhová

2022-10- 31- PČ - podzimní slunce (1).jpg

2022-10- 31- PČ - podzimní slunce (3).jpg

2022-10-14-Všeználek-pozorování přírody (21).jpg2022-10-14-Všeználek-pozorování přírody (8).jpg

Všeználek, výuka prvouky 14. 10.2022

Pozorování přírody lupou v prvouce a Všeználkovi.

Markéta Kubálková

Fotogalerie

Draku, ty jsi vážně drak?
"Hudry, hudry, je to tak!"2022-10-pracovní-činnosti-2-3-třída (4).jpeg
A máš zuby dračí?
" Mám dva, to mi stačí!"
A co těmi zuby jíš?
" Princezen mám plnou spíž!"
Ach, ty lháři,
každý to ví,
že jsi jenom papírový!
Tato básnička navodila atmosféru v hodině pracovních činností a hned na to již šikovné prstíky našich druháků a třeťáků vykouzlily roztodivné dráčky, ale i princezny. Práce s plastelínou děti zkrátka baví.
Mgr.Dagmar Bláhová

2022-09-24- Hody.JPG

Rozmarýnové hody v Nové Vsi

Dne 24. září 2022 na 9. Rozmarýnových hodech v Nové Vsi tančilo z naší ZŠ a MŠ celkem 30 dětí – 14 krojovaných párů a dvě sklepnice. Děti z malé krojované chasy společně vytvořily veselou atmosféru na celých hodech. Byla to skvělá parta dětí, která si zaslouží velké poděkování za zodpovědný přístup k přípravám i k samotném průběhu hodů. Za dobu jejich konání si děti vytvořily první krůčky k lásce ke kroji, k lidem v naší obci a dobrý vztah k tradici, která přetrvává z generace na generaci. Poděkování také patří celým rodinám, rodičům i prarodičům, kteří nás podpořili a přišli si společně užít pěkný hodový den.

Těšíme se za rok!

Jaroslava Dobrovolná, učitelka

Činnostní učení ve 2. třídě

Činnostní učení je vyučovací metoda, která je založena na aktivním zapojení žáků do výuky. Dává jim prostor ke konkrétním činnostem, samostatnému uvažování a vytváření vlastních názorů a otázek. Žáci jsou motivování k projevování vlastní iniciativy, nejsou pouze pasivními příjemci informací, ale samostatně pracují, přemýšlejí a tvoří.

Činnostní učení je založeno na metodě objevování. Za pomoci učitele žáci objevují principy a zákonitosti jednotlivých jevů. Prostřednictvím manipulace s různými didaktickými pomůckami a tvorbou vlastních úloh a otázek získávají žáci nepřenositelné vlastní zkušenosti z praxe. Při této formě vyučování se zásadně postupuje od prožitků žáků k faktům a až poté k teoretickým znalostem.

Mgr. Dagmar Bláhová

2022-09-2-trida (3).jpg2022-09-2-trida (1).jpg2022-09-2-trida (2).jpg

Adaptační program 1. třídy

1. září složilo 7 dětí „Slib prvňáčka“. Starší spolužáci se na nové kamarády těšili. V prvních dnech jim pomáhali v seznamování s režimem školy. Nyní se již nejmladší žáci osamostatňují. Poznali zaměstnance školy, prošli si prostory budovy a rozlišují, jak se chovat o přestávce, či v hodině. Adaptační program pomohl utužit kamarádské vztahy, které vznikly v mateřské škole. Děti, které nenavštěvovaly místní školku, se lehce zapojily do kolektivu. Nyní si začínají hravou formou osvojovat písmena a čísla. Rozvíjí pomocí zajímavých činností jemnou motoriku. Zdokonalují svoji kresbu a snaží se rozšiřovat slovní zásobu. Děti z první třídy se přihlásily do odpoledních kroužků, které si vybraly, dle svých zájmů. Všichni dětem z první třídy přejeme, aby jim zvídavost, chuť učit se novým věcem, nadšení pro školu vydrželo co nejdéle. Snad se na jejich usměvavé tváře přijdete podívat při Dnu otevřených dveří, který chceme během školního roku na naší škole uspořádat. 

Mgr. Šárka Skoupá

2022-09Adaptace-1-třída (4).jpg
2022-09Adaptace-1-třída (1).jpg2022-09Adaptace-1-třída (2).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mlok.JPG

Vycházka ŠD

Ve středu 21. 9. 2022 jsme šli ve škoní družině na procházku ke Svaté vodě. Tam jsme si povídali, jaká zvířátka můžeme vidět v potůčku a kolem něj. Četli jsme si, co je napsané na tabuli o mloku skvrnitém. Paní vychovatelka nám říkala, že máme dávat pozor na cestu a rozhlížet se kolem sebe a třeba tam nějakého mloka uvidíme. Asi jsme měli velké štěstí, protože mloka jsme opravdu viděli. Byl schovaný pod kořenem stromu. Chvíli jsme ho pozorovali a čekali, jestli se nepůjde vykoupat. Asi se nás bál, protože se mu ven vůbec nechtělo. Chtěli jsme ho dát do vody sami, ale paní vychovatelka nám povídala, že se na něj nesmí sahat, protože je chráněný a taky trošku jedovatý.

Více informací o mlokovi najdete zde.

Dopravní hřiště Oslavany 15.9.2022

2022-09-15-Dopravní hřiště Oslavany-3-4-5-třída (30).jpg2022-09-15-Dopravní hřiště Oslavany-3-4-5-třída (7).jpg

Fotogalerie

2022-09-15-Dopravní hřiště Oslavany-3-4-5-třída (27).jpg

Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské školy bude zahájen 1. 9. 2022 od 6,00 - 16,30.

Organizace výuky v ZŠ ve dnech 1.9. a 2.9. 2022

1. 9. 2022

Zahájení školního roku od 7,45.

Slavnostního zahájení se mohou zúčastnit pouze rodiče žáků 1. ročníku. Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci aktovku.

Vyučování končí v 8,30.

Školní družina bude ráno od 6,45, odpoledne do 14,00. 1.9. 2022 nebudou zajištěny obědy pro žáky ZŠ.

2. 9. 2022

Vyučování bude končit po 4. vyučovací hodině, školní družina bude ráno od 6,30, odpoledne do 16,30.

Od 5. 9. 2022 bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Banner_bez_barev.png