ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES,

okres Brno-venkov příspěvková organizace


Vánoční tvoření rodičů a dětí ZŠ 28. 11. 2018

Fotogalerie


Ve čtvrtek 22.11.2018 děti z MŠ navštívily ZŠ se záměrem vyzkoušet si práci s keramickou hlínou a vyrobit si vánoční svícínek v nově zrekonstruované keramické dílně. Děti přicházely do dílny po skupinkách, kde se jich ujala paní učitelka Skoupá a Kališová, které jim vysvětlily postup práce. Při této výtvarné činnosti děti uplatnily svoji fantazii, představivost, vyjádření se pomocí umění. 

Také rozvíjely schopnost soustředit se na jednu činnost a dokončení výrobku. Procvičily jemnou motoriku rukou pomocí válení válečkem.  Děti svými jemnými prstíčky a s láskou tvarovaly svůj svícínek mamince a tátovi k Vánocům. Práce s hlínou se dětem moc líbila a chtěly v tvoření  dále pokračovat. Nejvíce si užily malého kouzla - otisku vzorku krajky, kterou si samy odstranily po zaválení do hlíny.

Děti odcházely s pocitem dobře vykonané práce a s radostí, že vytvořily vlastnoručně vyrobený vánoční dáreček pro své nejbližší. Děti čeká ještě natírání vypálené keramiky tmavou barvou, které se říká burel. Po tomto natření a vymytí, může opět svícínek do keramické pece na poslední výpal. Díky této technice vznikne krásná přírodní patina. Děti i paní učitelky z MŠ moc děkují paní učitelce Skoupé za příjemné odpoledne.  

Lenka Kališová

Fotogalerie


Společný výlet  dětí z MŠ a žáků 1. a 2. třídy do divadla Radost v Brně

I přes brzký odjezd od budovy MŠ panovala veselá nálada. Díky příjemné cestě a včasnému příjezdu do divadla, mohly děti vychutnávat atmosféru velkého divadla. Některé byly v divadle poprvé, proto nás všechny mile potěšilo jejich ukázněné chování.

Představení bylo opravdu krásné. Zábavné, poučné, veselé a hravé. K vidění byli herci v kostýmech, vedení loutek na černém pozadí. Vše umocňovala živá muzika. Muzikanti provázeli děti celým představením. Příběh byl poutavý a rozesmál i dospělé diváky. Děti získaly za své chování velkou pochvalu v divadle, od pana řidiče autobusu a taky od doprovázejících paní učitelek i paní asistentky. Všichni doufáme, že takových úspěšných společných akcí bude přibývat.

Mgr. Šárka SkoupáSběr papíru

Děti, žáci a všichni zaměstnanci školy děkují občanům Nové Vsi, Biskoupek a Senorad, kteří přispěli sběrem.

V podzimním sběru papíru bylo nasbíráno 1,68t  papíru, což je 3 024 Kč.

Tato částka a výtěžek lednového sběru  budou použity, jako příspěvek, na školní výlet pro děti ZŠ a MŠ.  

Pavla Procházková


Adaptace nejmenších dětí na mateřskou školu

V měsíci září 2018 nastoupilo do naší mateřské školy 8 nových dětí ve věku dva a tři roky.

Zvykání na školku bylo u dětí individuální, některé si zvykly dříve, jiné (a to hlavně chlapci) později.

V naší mateřské škole probíhá adaptace ve formě prodlužování docházky dětí. První dny pouze dopolední docházka a později celodenní pobyt.

Slzy byly v prvních dnech běžné a většinou zmizely společně s odchodem rodičů.

Aby byla školka pro děti zábavou, zážitkem a potěšením, přispěly tomu vycházky dětí do přírody, za zvířátky, hry dětí v pískovišti na školní zahradě, poznávání ovoce a zeleniny podle chuti, tvoření soviček z přírodnin, sledování příprav na rozmarýnové hody v Nové Vsi.

Také se dětem líbily pohádky, které přijelo do mateřské školy zahrát maňáskové divadlo Barborka z Brna. Společně si děti samy potom zahrály pohádky O veliké řepě a Paleček a jeho kamarádi.

Po čtyřech týdnech si děti na školku zvykly, už vědí, jak to tam chodí, spřátelily se s učitelkami, poznaly se s ostatními dětmi. Dokážou již odhadnout způsoby a pravidla chování ve školce a částečně je i samy použít.

Jaroslava Dobrovolná

Fotogalerie


Setkání seniorů 11. 11. 2018 

Fotogalerie


Srdečně Vás zveme na akci na ZŠ v Nové Vsi: 

Vánoční tvoření z keramiky (svícen).

vhodné pro děti ze ZŠ i dospělé. 

Které proběhne ve čtvrtek 22. 11. od 18 do 19 hod.  Sraz u vchodu do ZŠ 10 min. před zahájením akce. Cena 100Kč (na hlínu a výpal). 

Počet míst je omezen kapacitou místnosti a množstvím nakoupené hlíny, raději se předem zaregistrujte pomocí SMS zprávy na mob. čísle: 792 341 043. 

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 1 místo na keramiku 22.11. 

Glazování proběhne ve čtvrtek 13. 12. od 18 do 19 hod.

Cena 100Kč (engoby, glazury a výpal). 

Pokud potřebujete bližší informace, zavolejte na uvedené tel. číslo.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka akce


Srdečně Vás zveme na akci na ZŠ v Nové Vsi: 

Vánoční andělské tvoření z keramiky pro dospělé 

Které proběhne ve středu 14. 11. od 18 do 19.30 hod.  Sraz u vchodu do ZŠ 10 min. před zahájením akce. Cena 100Kč (na hlínu a výpal). 

Počet míst je omezen kapacitou místnosti a množstvím nakoupené hlíny, raději se předem zaregistrujte pomocí SMS zprávy na mob. čísle: 792 341 043. 

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 1 místo na ván. keramiku. 

Glazování proběhne ve čtvrtek 6. 12. od 18 do 19 hod.

Cena 100Kč (engoby, glazury a výpal). 

Pokud potřebujete bližší informace, zavolejte na uvedené tel. číslo.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka akce


Srdečně Vás zveme na akci na ZŠ v Nové Vsi: 

Vánoční společné keramické tvoření pro děti z MŠ a jejich rodiče 

Které proběhne ve středu 28. 11. od 15.30 do 16.30 hod. 

Sraz u vchodu do ZŠ 10 min. před zahájením akce.

Cena 70Kč/za dítě (na hlínu a výpal). 

Počet míst je omezen kapacitou místnosti a množstvím nakoupené hlíny, raději se předem zaregistrujte pomocí SMS zprávy na mob. čísle: 792 341 043. 

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 2 místa na MŠ keramiku (1 dospělý + 1 dítě).

 Glazování proběhne ve středu 12. 12. od 15.30 do 16.30 hod.

Cena 70Kč/za dítě (engoby, glazury a výpal). 

Pokud potřebujete bližší informace, zavolejte na uvedené tel. číslo.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka akce


Keramická dílna

Znovuotevření naší keramické dílny potěšilo nejvíce prvňáčky. Tvořili s trpělivostí a zaujetím. Na všechny výrobky se můžete po dokončení podívat ve fotogalerii. Pokud se vám bude něco líbit, uvítáme vaši osobní návštěvu na některé keramické dílně, kterou pořádáme. Naše škola každoročně pořádá před vánočními a velikonočními svátky výstavu. Pokud budete mít čas, určitě si ji nenechte ujít.

Mgr. Šárka Skoupá


Projekt ke 100. výročí založení Československa 25. 10. 2018

Fotogalerie


Ochutnávka mléčných výrobků 25. 10. 2018

Fotogalerie


3., 4. a 5. třída na školním pozemku 


Geometrie v 1. třídě 16. 10. 2018

Fotogalerie


Evropský sportovní den 5. 10. 2018 

Fotogalerie


Vážení rodiče.

Přicházíme k Vám s nabídkou keramických kurzů pro děti.Zahájení kurzu je v týdnu od 22. 10. 2018 – 26. 10. 2018 (lekce tvoření z hlíny se střídají s lekcemi keramického glazování). Cena kurzu je 500Kč na školní pololetí (na hlínu, glazury a výpaly. V ceně je i pedagogický dozor). Dítě, které by bylo nemocné, při hodině tvoření z hlíny, o výrobek nepřijde. Dostane na glazování ukázkový výrobek od pedagoga, který si po naglazování a výpalu odnese domů. V případě nemoci při glazování, si může výrobek po domluvě nabarvit. 

Pokud by měl někdo zájem přihlásit dítě jen na některou hodinu keramického kurzu, tak po telefonické domluvě na mob. 792 341 043. Nelze se přihlásit na hodiny glazování. Jen na hodiny tvoření s hlínou a pak na následnou hodinu glazování. Cena jedné hodiny je 50 Kč, ALE  PLATÍ SE ROVNOU OBĚ HODINY.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka keramických kurzů pro děti v Nové Vsi. 

POKUD NĚKDO LETOS NECHCE POKRAČOVAT V KURZU Z LOŇSKA, DOJDĚTE A VYZVEDNĚTE SI  VĚCI. NEVYZVEDNUTÉ VĚCI DO VÁNOC, NECHÁM V DÍLNĚ JAKO NÁHRADNÍ.


 


Zahájení školního roku 

Ve čtvrtek 1. září byl ve škole slavnostně zahájen nový školní rok v nově zrekonstruované škole. Žáci, učitelé a rodiče se sešli na v první třídě, kde byli přivítáni paní ředitelkou a panem starostou. Po slavnostním přivítání pokračoval první den slibem žáků první třídy.

Ředitelka školy děkuje všem provozním zaměstnancům ZŠ i MŠ a zaměstnancům obecního úřadu za velké pracovní nasazení při úklidu školy, který byl, vzhledem k proběhlé rekonstrukci, velmi náročný.


Zahájení provozu v MŠ bude 3. 9. 2018 od 6,45 - 16,00. 

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ proběhne 3. 9. 2018 od 7,45 v 1. třídě. Školní družina bude v provozu do 14,00. Obědy budou od 4. 9. 2018. Vyučování končí v 8,45.

Od 4. 9. 2018 bude zahájena výuka plavání.

BAKALÁŘI

Aktuality


18. 12. 2018

Vánoční besídka MŠ od 16,00.


19. 12. 2018

Vánoční výstava ZŠ a MŠ v základní škole od 7,45 - 18,00.


Platba obědů na prosinec MŠ

Platba obědů na prosinec ZŠ


Jídelníček na prosinec ZŠ

Jídelníček na prosinec MŠ


TOPlist