ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES,

okres Brno-venkov příspěvková organizace


Zápis do 1. třídy

Zápis do prvních tříd na školní rok 2018/19 proběhne v úterý 17. 4. 2018 od 15,00 - 17,00. 

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

S sebou přineste:

zápisní list

rodný list dítěte

Váš občanský průkaz.

Rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu.

 1. K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo po loňském zápisu vyřízený odklad školní docházky.
 2. Nelze-li se ze závažných důvodů dostavit k zápisu v určeném termínu, musí si zákonní zástupci předem domluvit náhradní termín s ředitelkou školy Mgr. Pavlou Procházkovou.
 3. Budete-li žádat odklad školní docházky, je třeba podat písemnou žádost a doložit ji v době zápisu doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 4. Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2012 (tj. k 1. 9. 2018 nešestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Ve školním roce 2018/19 budeme přijímat maximálně 12 žáků.  

Důležité informace:        Desatero pro rodiče           Žádost o přijetí         Žádost o odklad

Mgr. Pavla Procházková, ředitelka školy


Počítáme obvody a obsahy


Prvňáci procvičují na tabletech


Druháci a třeťáci mají prvouku


Výsledky matematické soutěže Pangea

4. třída

1. Karolína Uličná

2. Rostislav Stejkora

3. Adéla Hošková

5. třída

1.Tereza Bugriová

2. Karolína Outulná


Základní škola srdečně zve všechny seniory z Nové Vsi na keramické tvoření z hlíny

v úterý 17. dubna 2018 od 17 do 18.30 hod. 

Vytvořit si můžete originální keramiku do Vaší jarní zahrádky,

či si tvořit dle své vlastní fantazie. 

Následné glazování a dokončování keramiky bude ve středu

2. května 2018 od 17 do 18 hod.

Keramiku si budete moci vyzvednout 10. května v budově ZŠ

po závěrečném výpalu. 

Kurz je zdarma a počet míst omezen.

Rezervujte si včas místo na mobilním čísle. 792 341 043.

Bude se na Vás těšit

Šárka Skoupá – vedoucí keramické dílny v Nové Vsi.


Dnes 16. 3. 2018 psali žáci 4. a 5. ročníku Matematického CVRČKA a KLOKANA s těmito výsledky:

2. ročník

1. Karolína Králová 41 bodů

2. Roman Brtníček  39 bodů

3. Tereza Svobodová 34 bodů

3. ročník

1. Natálie Soukopová 32 bodů

2. Vít Strmiska 30 bodů

3. Veronika Petlachová 34 bodů

 

4. ročník

1. Adéla Hošková 71 bodů

2. Karolína Uličná  64 bodů

3. Vanessa Zimmermannová 54 bodů  

5. ročník

1. Karolína Outulná 59 bodů

2. Tereza Bugriová 58 bodů

3. Tereza Tůmová 50 bodů

Pavla Procházková


V pátek 9. 3. 2018 proběhla úspěšně akce Velikonočního pletení z papírového pedigu.

Nejmladší účastnicí na akci byla dívka ze 4. třídy. Musíme ocenit Káju U. za její zručnost, trpělivost a vytrvalost, jelikož si odnášela ten večer velikonočního zajíčka domů.  Pěkného zajíčka se podařilo vytvořit i ostatním ženám, které si ho přišly vyrobit. Akce probíhala ve spolupráci ZŠ s místní knihovnou. Doufáme, že v této tradici budeme nadále pokračovat.

Mgr. Šárka Skoupá


 Srdečně Vás zveme na akci: 

Velikonoční tvoření z keramiky pro dospělé

Které proběhne v pátek 16. 3. od 18 do 19 hod. Je nutné si donést své přezůvky a váleček. Sraz u vchodu do ZŠ 10 min. před zahájením akce.

Pro občany z Nové Vsi je kurz zdarma.

Pro ostatní zájemce je kurz zpoplatněn 100Kč (na hlínu a výpal). 

Počet míst je omezen kapacitou místnosti a množstvím nakoupené hlíny, raději se předem zaregistrujte pomocí SMS zprávy na mob. Čísle: 792 341 043. 

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 1 místo na keramiku v pátek. 

Při zájmu proběhne stejné tvoření i v sobotu 17. 3. od 17 do 18. hod.

Tvar SMS: Celé jméno, rezervuji 2 místa na keramiku v sobotu. 

Pokud potřebujete bližší informace, zavolejte na uvedené tel. číslo.

Mgr. Šárka Skoupá – organizátorka akce


Dne 23. 2. 2018 se konal tradiční maškarní karneval v Restauraci U Slavíků.

Akce byla určena nejen pro žáky naší ZŠ a MŠ, ale i pro veřejnost. V krásně vyzdobeném sále, paní učitelkou Dobrovolnou s panem Doškem, se sešli kouzelníci, princezny, indiáni, králové, víly …….

Letošním karnevalem nás provázely indiánky, paní učitelky, které měly pro děti připravené zajímavé soutěže k tématu.

Ke každému správnému maškarnímu karnevalu nesměla chybět skvělá hudba Jany Dobrovolné, tanec, legrace, občerstvení a samozřejmě bohatá tombola. Každý něco vyhrál, pobavil se a odcházel domů s dobrým pocitem, že jsme si to všichni společně užili.

Fotografovala paní Chaloupková, video natočili a zpracovali manželé Málkovi.

Ceny do tomboly věnovali rodiče dětí ZŠ a MŠ a firmy:

Anna Kadlecová – smíšené zboží,

BAUMANN, spol. s r.o.,

Fitness Gladiators Zone,

Hospůdka u Františka,

Karel Král – N.K.S.

Luboš Uličný, zemní práce a autodoprava

Obecní úřad Nová Ves,

Oslavany NET,

Restaurace U Slavíků,

Zemědělský statek Čechovi

Video zde.

Fotogalerie zde.


V pondělí 29. 1. 2018 proběhl na naší škole projektový den anglického jazyka s rodilou mluvčí Angelou.

Žáci si prakticky vyzkoušeli svoji znalost angličtiny.


PŘEDŠKOLÁCKÉ SKUPINKY 

Základní škola Nová Ves připravila v letošním  roce program pro všechny děti, které v příštím školním roce nastoupí do první třídy.

Program je určen všem dětem, protože jim může před nástupem do školy pomoci:

 • seznámit se s prostředím školy ještě dříve, než se stanou prvňáky
 • vyzkoušet si způsob práce, který je velmi podobný tomu školnímu
 • docvičit a dotrénovat vše, co je potřeba k dobrému zvládnutí nároků první třídy ( zrakové a sluchové vnímání, uvolnění ruky a správné držení tužky, pravolevou orientaci, předpočetní představy, řeč a mnoho dalšího)
 • naučit se pracovat samostatně - pod vedením paní učitelky- na zadaných úkolech.

Program je určen také všem rodičům, protože jim může pomoci:

 • posoudit, je-li jejich dítě připravené a zralé k nástupu do školy
 • porovnat schopnosti a způsob práce svého dítěte s vrstevníky
 • naučit se pracovat společně se svým dítětem na školních úkolech
 • dozvědět se, jak procvičovat potřebné dovednosti
 • seznámit se se školním prostředím a učiteli 

Organizace předškoláckých skupinek:

Celý program je složen z 10 lekcí. Proběhne jedenkrát týdně v úterý od 15.30 hodin v Základní škole Nová Ves. Program bude zahájen v týdnu od 13.  února 2018. 

Cena:    bez poplatku

Přihlášku můžete stáhnout zde.

Mgr. Šárka Skoupá


Děkujeme všem, kteří přispěli na založení keramické dílny v základní škole Nová Ves

Kovoúpravna s.r.o., pan J. Strmiska st.

Křivánek s.r.o.

Hospůdka u Františka

Pooslaví Nová Ves, družstvo

Restaurace U Slavíků

Zámecká restaurace Oslavany

paní J. Grossová

paní A. Novotná

pan L. Uličný

manželé Zimmermannovi st. 

Vánoční výstavu navštívili a přispěli:

paní Packová, paní Svobodová, paní Hlaváčová, paní Novotná, paní Uličná, pan starosta Ladislav Horák, pan Strmiska, paní Málková, pan Zimmermann, paní Hrubá, paní Helová, paní Halabrinová, paní Brtníčková, paní Grossová, paní Záděrová, paní Bugriová, paní Kocábová, paní Lebedová, paní Zimmermannová, paní Klimentová, paní Chajmová, pan Novák, paní Dymáková, paní Dobrovolná, paní Hadravová, paní Bláhová, paní Králová, paní Stojarová, paní Novotná, paní Grossová Lud., paní Bugriová st., paní Tůmová, paní Šlapanská, paní Kliková, paní Zimmermannová ml., paní Sobotková a pan Gráf a další nejmenovaní.

Děkujeme všem štědrým dárcům od vánočního stromu, kteří ten večer přispěli do kasičky. 

Poděkování patří i paní Malichové a paní Tůmové z obchodu Ovoce a zelenina z Oslavan a paní Kadlecové z obchodu Potraviny z Nové Vsi za darování ovoce a potravin na vánoční punč pro děti.

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Nová Ves 


Vážení rodiče a přátelé školy,

v neděli 3. 12. proběhne tradiční akce Rozsvěcování vánočního stromu v 17, 00 hodin před budovou obecního úřadu. Vystoupí děti naší základní a mateřské školy.

V průběhu programu proběhne vánoční sbírka na nákup keramické pece pro občany Nové Vsi. Tuto pec bychom chtěli umístit v prostorách naší základní školy, kde by v následujících letech probíhaly keramické dílny pro děti a veřejnost.

Děkujeme všem sponzorům, kteří již přispěli, nebo přislíbili finanční příspěvek. Příspěvky zasílejte do 10. 12. 2017. 

Pavla Procházková


Vážení rodiče,

v pátek 3. 11. pro Vás připravujeme rukodělné odpoledne pro rodiče a přátele školy. Půjde o setkání od 17.00 hodin v místní knihovně.

Na přání Vám předvedu pletení z tzv. papírového pedigu. Jelikož jde o složitější techniku, je to vhodné pro děti od 4. třídy a dospělé. Na tomto setkání si ukážeme výrobu papírového korpusu na věneček. 

Pokud máte čas a chuť si něco pěkného na předvánoční čas vyrobit, dojděte za námi.

Co si nezapomeňte: dobrou náladu, staré noviny nebo letáky (je jich potřeba hodně - cca na 150 trubiček), tuhé lepidlo, špejli, nůžky, něco vhodného na oplétání (např. tvrdá rulička od alobalu, potravinové folie, či mám vyzkoušeno oplétání tužidla na vlasy - lak už je zase trošku širší).

My Vám zapůjčíme tavné pistole. Věneček, který upletete za 2hodiny, si pak můžete donést na další předvánoční setkání k nám do školy, na nazdobení, ve čtvrtek 30. 11. 2017. 

Pozvání platí nejen pro rodiče dětí ze ZŠ a MŠ, proto si klidně přiveďte kamarádku, která si může také věneček vyrobit.

Budu se na Vás těšit já Šárka Skoupá a Jitka Šlapanská. Doufám, že nám vypomůže i moje kamarádka Anička Rozmahelová, která se již tomuto koníčku dlouho věnuje.

Ukázku věnečku najdete zde.

Mgr. Šárka Skoupá


Setkání seniorů

V neděli 22. 10. 2017 proběhlo opětovné setkání našich milých seniorů a dětí z místní základní školy. I letos se děti na toto odpoledne pilně připravovaly. Přichystaly plno barevných záložek do knih a nacvičily 3 písničky.

V tento den přišlo na setkání 22 dětí, což je více než polovina žáků naší školy. Moc děkujeme jejich rodičům, že si udělali čas a děti přivedli na tuto velkou událost. Díky patří také organizátorům této akce za pozvání dětí ze ZŠ. Byli jsme všichni rádi, že se můžeme zúčastnit takovéto vydařené akce.

Mgr. Šárka Skoupá

Fotogalerie


SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 27. 10. - 2. 11. 2017 proběhne sběr papíru. Kontejner bude přistaven za základní školou.

Výtěžek sběru bude použit na nákup keramické pece. 

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za podporu.


Zdravík a Jedlík

V pátek k nám přijela paní učitelka Majka. Na začátku jsme se seznámili. Na interaktiní tabuli nám pouštěla videa o Zdravíkovi a Jedlíkovi, povídali jsme si. Po přestávce jsme vyráběli jídelní lístek a jídelní pyramidu. Mohli jsme kreslit a psát.

Bavili jsme se o celodenní stravě. Hádali jsme kvíz, z čeho se vyrábi různé potraviny a nápoje. Pak nám paní učitelka půjčila Zdravíka a Jedlíka.

Žáci 4. a 5. ročníku


Opět ve školce

Po prvním měsíci ve škole jsme se vypravili opět do MŠ. Prvňáčci se s radostí vraceli do své bývalé třídy a přivítali se s paní učitelkou Lenkou Holou. Na všech dětech bylo vidět nadšení. Zvědavé byly děti z mateřské školy, jak se vede školákům ve škole.

Děti z první třídy ukazovaly všem, co se už za jeden měsíc stihly naučit. Zazpívali jsme si ve třídě známé písničky, zahráli si pohybové hry. Pak jsme se vypravili na zahradu. Musíme s paní učitelkou všechny děti pochválit, jak se všichni k sobě kamarádsky chovali.

Také chválím děti ze školy, za pomoc mladším dětem při oblékání a úklidu hraček z hřiště. Počasí nám vyšlo a sluníčko na nás vesele svítilo. Doufáme, že se bude dětem a paní učitelce z MŠ při návštěvě v naší třídě líbit. Děkujeme za pozvání.  

Mgr. Šárka Skoupá

Fotogalerie


Adaptační program

První polovina měsíce září je za námi. Počasí se nám mění na podzimní. Léto nás opouští. Letošní prvňáčci na naší škole se pomalu zabydleli. Adaptační program velice rychle utekl. Seznámili se s chodem školy, vytvořili si pravidla své třídy. Skamarádili se s ostatními žáky. Začínají plnit první domácí úkoly a zvesela odříkávají básničky a prozpěvují písničky.

Děkujeme všem, kteří pomáhali a přispěli k přípravě naší školy. Ve škole přes prázdniny proběhlo malování ve většině místností. Také žákům se líbí znovuzavedení zvonění na přestávky.

Za žáky naší školy a za učitelský sbor ještě jednou děkujeme.

Mgr. Šárka Skoupá

Fotogalerie


Slavnostní zahájení nového školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2017 - 2018 proběhne v pondělí 4. 9. 2017 od 7,45 v první třídě. Prvňáčci si přinesou aktovku. smile

Mateřská škola zahajuje provoz v pondělí 4. 9. 2017 v 6,45.wink


BAKALÁŘI

Aktuality


20. 04. 2018

Den Země


25. 04. 2018

Recitační soutěž ZŠ + MŠ v 16,30


26. 04. 2018

Focení MŠ + třídy ZŠ


07. 05. 2018

Zápis dětí do MŠ

Informace k zápisu najdete zde.


Platba obědů květen MŠ

Platba obědů květen ZŠ


Jídelníček ZŠ na duben zde.

Jídelníček MŠ na duben zde.


TOPlist