Školní rok 2022/2023

ZŠ Nová Ves očima absolventů 

Video natočili žáci pátého ročníku v hodině informatiky.

Adaptační program 1. třídy

1. září složilo 7 dětí „Slib prvňáčka“. Starší spolužáci se na nové kamarády těšili. V prvních dnech jim pomáhali v seznamování s režimem školy. Nyní se již nejmladší žáci osamostatňují. Poznali zaměstnance školy, prošli si prostory budovy a rozlišují, jak se chovat o přestávce, či v hodině. Adaptační program pomohl utužit kamarádské vztahy, které vznikly v mateřské škole. Děti, které nenavštěvovaly místní školku, se lehce zapojily do kolektivu. Nyní si začínají hravou formou osvojovat písmena a čísla. Rozvíjí pomocí zajímavých činností jemnou motoriku. Zdokonalují svoji kresbu a snaží se rozšiřovat slovní zásobu. Děti z první třídy se přihlásily do odpoledních kroužků, které si vybraly, dle svých zájmů. Všichni dětem z první třídy přejeme, aby jim zvídavost, chuť učit se novým věcem, nadšení pro školu vydrželo co nejdéle. Snad se na jejich usměvavé tváře přijdete podívat při Dnu otevřených dveří, který chceme během školního roku na naší škole uspořádat. 

Mgr. Šárka Skoupá

2022-09Adaptace-1-třída (4).jpg
2022-09Adaptace-1-třída (1).jpg2022-09Adaptace-1-třída (2).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mlok.JPG

Vycházka ŠD

Ve středu 21. 9. 2022 jsme šli ve škoní družině na procházku ke Svaté vodě. Tam jsme si povídali, jaká zvířátka můžeme vidět v potůčku a kolem něj. Četli jsme si, co je napsané na tabuli o mloku skvrnitém. Paní vychovatelka nám říkala, že máme dávat pozor na cestu a rozhlížet se kolem sebe a třeba tam nějakého mloka uvidíme. Asi jsme měli velké štěstí, protože mloka jsme opravdu viděli. Byl schovaný pod kořenem stromu. Chvíli jsme ho pozorovali a čekali, jestli se nepůjde vykoupat. Asi se nás bál, protože se mu ven vůbec nechtělo. Chtěli jsme ho dát do vody sami, ale paní vychovatelka nám povídala, že se na něj nesmí sahat, protože je chráněný a taky trošku jedovatý.

Více informací o mlokovi najdete zde.

Dopravní hřiště Oslavany 15.9.2022

2022-09-15-Dopravní hřiště Oslavany-3-4-5-třída (30).jpg2022-09-15-Dopravní hřiště Oslavany-3-4-5-třída (7).jpg

Fotogalerie

2022-09-15-Dopravní hřiště Oslavany-3-4-5-třída (27).jpg

Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské školy bude zahájen 1. 9. 2022 od 6,00 - 16,30.

Organizace výuky v ZŠ ve dnech 1.9. a 2.9. 2022

1. 9. 2022

Zahájení školního roku od 7,45.

Slavnostního zahájení se mohou zúčastnit pouze rodiče žáků 1. ročníku. Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci aktovku.

Vyučování končí v 8,30.

Školní družina bude ráno od 6,45, odpoledne do 14,00. 1.9. 2022 nebudou zajištěny obědy pro žáky ZŠ.

2. 9. 2022

Vyučování bude končit po 4. vyučovací hodině, školní družina bude ráno od 6,30, odpoledne do 16,30.

Od 5. 9. 2022 bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Banner_bez_barev.png