Školní rok 2023/2024

Reportáže žáků 5. třídy 2022/2023 o obci Nová Ves

Video natočili žáci pátého ročníku v hodině informatiky.

Od 12.9.2023 do 30.1.2023 probíhá výuka plavání, která je pro žáky 3. ročníku zdarma, plavání je pro ně povinné. Cena plavání (20 lekcí) je 1 800 na žáka. Žáci budou hradit 50%, t.j. 900 Kč. Druhou polovinu nákladů hradí Obec Nová Ves a ZŠ. Variabilní symboly pro platbu + číslo BU dostanou žáci 4.9. 2023.

Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské školy bude zahájen 4. 9. 2023 od 6,00 - 16,30.

Organizace výuky v ZŠ ve dnech 4.9. a 8.9. 2023

4. 9. 2023

Zahájení školního roku od 7,45.

Slavnostního zahájení se mohou zúčastnit pouze rodiče žáků 1. ročníku. Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci aktovku.

Vyučování končí v 8,30.

Školní družina bude ráno od 7,00, odpoledne do 14,00. 4.9. 2023 nebudou zajištěny obědy pro žáky ZŠ.

5. 9. - 8. 9. 2023

Vyučování bude ukončit po 4. vyučovací hodině, školní družina bude ráno od 6,30, odpoledne do 16,00.

Od 11. 9. 2023 bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Banner_bez_barev.png