31-08-2022 Před příchodem žáků (6).jpgZákladní škola

Na naší škole probíhá výuka pouze od 1. do 5. ročníku.

Jsme malotřídní škola, znamená to, že jsou sloučeny některé ročníky. Vyučování v nich probíhá souběžně. Spojení ročníků není, jak by si mohl někdo říci, na závadu. Naopak, díky práci ve skupinách, se děti učí více samostatnosti, která je v současné době velmi potřebná. Počty žáků ve třídách jsou, oproti velkým školám, výrazně nižší (maximální počet v ročníku je 12 žáků, ve spojených ročnících 24), je více prostoru pro individuální práci s dětmi. 

Anglický jazyk se na naší škole vyučuje již od první třídy. Začínáme jednoduchými krůčky – od rodiny přes barvy, počítání až ke zvířatům. Díky spolupráci s brněnskou jazykovou školou TLC Kids s.r.o. mají žáci možnost komunikovat s rodilým mluvčím.

Ve výuce využíváme klasické metody – skupinovou práci, projektovou výuku, ale i frontální výuku. V březnu 2020 jsme se zapojili do systému G Suite pro vzdělávání, jehož prostřednictvím probíhala pravidelná on-line výuka a virtuální učebnu využíváme i nadále k úkolům souvisejícím s domácím procvičováním.

S rodiči komunikujeme prostřednictvím elektronického informačního systému Bakaláři – webové aplikace, která slouží jako elektronická žákovská knížka.

V současné době je naše škola trojtřídní. Výuka probíhá v budově, kde se nachází všechny třídy, školní družina i jídelna s výdejnou stravy. Díky integrované dopravě je škola dobře dostupná pro žáky z okolních obcí.