Základní škola

Na naší škole probíhá výuka pouze od 1. do 5. ročníku.

Jsme  malotřídní škola, znamená to, že jsou sloučeny některé ročníky. Vyučování v nich probíhá souběžně. Spojení ročníků není, jak by si mohl někdo říci, na závadu. Naopak, díky práci ve skupinách, se děti  učí více samostatnosti, která je v současné době velmi potřebná. Počty žáků ve třídách jsou, oproti velkým školám, výrazně nižší (maximální počet v ročníku je 12 žáků, ve spojených ročnících 24), je více prostoru pro individuální práci s dětmi. 

Anglický jazyk  se na naší škole vyučuje již od první třídy.  Začínáme jednoduchými krůčky – od rodiny přes barvy, počítání až ke zvířátům. Díky spolupráci s jazykovou školou Alrete, mají žáci možnost komunikovat s rodilým mluvčím.

V současné době je naše škola trojtřídní. Výuka probíhá v  budově, kde se nachází všechny třídy, školní družina i jídelna s výdejnou stravy. Díky integrované dopravě je škola dobře dostupná pro žáky z okolních obcí.

Dokumenty:

Provozní řád školy - úvod

Žákovský školní řád

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Pravidla pro omlouvání absence

Práva a povinnosti školy

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Hodnocení prospěchu žáka

Hodnocení chování žáka

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

GDPR

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva 2017 - 2018

Výroční zpráva o hospodaření 2018

BAKALÁŘI


Aktuality


Kurzy keramiky - informace najdete zde.


20. 11. 2019

Vánoční keramické tvoření pro seniory


27. 11. 2019

Tradiční vánoční tvoření pro rodiče a děti v ZŠ od 17,00


Cenu obědů 12/2019 a jídelní lístek 12/2019 pro MŠ

Cenu obědů 12/2019 a jídelní lístek 12/2019 pro ZŠ


TOPlist