Základní škola

Na naší škole probíhá výuka pouze od 1. do 5. ročníku.

Jsme  malotřídní škola, znamená to, že jsou sloučeny některé ročníky. Vyučování v nich probíhá souběžně. Spojení ročníků není, jak by si mohl někdo říci, na závadu. Naopak, díky práci ve skupinách, se děti  učí více samostatnosti, která je v současné době velmi potřebná. Počty žáků ve třídách jsou, oproti velkým školám, výrazně nižší (maximální počet v ročníku je 12 žáků, ve spojených ročnících 24), je více prostoru pro individuální práci s dětmi. 

Anglický jazyk  se na naší škole vyučuje již od první třídy.  Začínáme jednoduchými krůčky – od rodiny přes barvy, počítání až ke zvířátům. Díky spolupráci s jazykovou školou Alrete, mají žáci možnost komunikovat s rodilým mluvčím.

V současné době je naše škola trojtřídní. Výuka probíhá v  budově, kde se nachází všechny třídy, školní družina i jídelna s výdejnou stravy. Díky integrované dopravě je škola dobře dostupná pro žáky z okolních obcí.

Dokumenty:

Provozní řád ZŠ a MŠ

Školní řád školy - úvod

Žákovský školní řád

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Pravidla pro omlouvání absence

Práva a povinnosti školy

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Hodnocení prospěchu žáka

Hodnocení chování žáka

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

GDPR

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva 2018 - 2019

Výroční zpráva o hospodaření 2018

BAKALÁŘI


Aktuality


Potvrzení o výši vynaložených nákladů MŠ ke stažení.


Kurzy keramiky - informace najdete zde.


Předškolácké skupiny - přihláška ke stažení zde.


16. 1. 2020 

Hovorové hodiny ZŠ, čas dle rozpisu.


30. 1. 2020

Projektový den "Všichni jsme kamarádi".


30. 1. 2020

Návštěva žáků 1. ročníku v MŠ.


30. 1. 2020

Třídní schůzky MŠ od 16,00.


7. 2. 2020 MŠ

Divadlo Ivančice - Zakletá princezna


28. 2. 2020 ZŠ a MŠ

Maškarní karneval

U Slavíku v 17,00


Cenu obědů 02/2020 a jídelní lístek 01/2020 pro MŠ

Cenu obědů 02/2020 a jídelní lístek 01/2020 pro ZŠ


TOPlist