Kalendář akcí ZŠ a MŠ Nová Ves 2023/2024


  Září

 • Požární cvičení v ZŠ a MŠ
 • První týden – adaptace dětí z 1. třídy
 • Adaptační den v MŠ
 • 9. Hody - vystoupení
 • Od 12. 9. od 8 hod. probíhá v době TV plavecký výcvikový kurz.
 • Plavání – školka - předškoláci

Říjen

 • Sportovní den v Permoniu v Oslavanech (MŠ)
 • Podzimní dílničky s rodiči – práce s přírodním materiálem (MŠ)
 • Den otevřených dveří MŠ + ZŠ 23.10.
 • Podzimní prázdniny - provoz ŠD přerušen

Listopad

 • Senioři (MŠ) – pásmo písniček a básniček; divadlo pro menší (Žabičky)
 • Rozsvěcování světýlek Novoveská parta + složky obce + škola)
 • Vánoční tvoření ZŠ + keramika (práce s hlínou)
 • Sběr pomerančové a citronové kůry
 • Tvoření z keramiky (MŠ)
 • Přírodovědný program: Společnost prales dětem (ZŠ)

 

Prosinec

 • 12. Rozsvěcování ván. stromu (ZŠ a MŠ + obec)
 • Vánoční focení (MŠ)
 • 12. Vánoční výstava (ZŠ + MŠ)
 • Mikuláš (ZŠ a MŠ + obec)
 • Vánoční besídka v MŠ od 15.30
 • Vánoční posezení ped. pracovníků a zaměstnanců ZŠ a MŠ
 • Vánoční prázdniny – provoz ŠD a MŠ přerušen

Leden

 • Hovorové hodiny (ZŠ)
 • Třídní schůzky v MŠ (Předškoláků)
 • 1. Tematický den pro 2. – 4. třídu Všichni jsme kamarádi (prevence šikany – připravují aktivity stolní hry žáci 5. třídy)
 • 1. Návštěva 1. třídy v MŠ s vysvědčením
 • 1. Vydávání vysvědčení

Únor

 • 2. výukový program Ztracená věc (3.-5.) + představení Stromocity (MŠ + 1. – 2.)
 • 2. Karneval v ŠD a MŠ
 • Předškolácká skupinka v ZŠ (do května)
 • Pololetní prázdniny – provoz ŠD přerušen
 • Jarní prázdniny - provoz ŠD přerušen

Březen

 • Náhled MŠ do ZŠ
 • Velikonoční tvoření v ZŠ a MŠ
 • Vynášení Morany (ZŠ)
 •  Velikonoční výstava (MŠ + ZŠ)

Duben

 • Focení MŠ – Tablo
 • Recitační soutěž (ZŠ a MŠ)
 • Divadelního představení v MŠ
 • 4. Čarodějnický den (ŠD, MŠ)
 • Zápis do ZŠ
 • Den Země – Ukliďme Česko v rámci TV
 • Velikonoční prázdniny – provoz ŠD přerušen

Květen

 • Focení tříd ZŠ + MŠ
 • Dopravní výchova Oslavany
 • Zápis do MŠ
 • Sběr bylin
 • Školní akademie (ZŠ + MŠ)

Červen

 • Den dětí (ZŠ + MŠ + obec)
 • Den dětí v rámci MŠ
 • Spaní ve škole na ZŠ + opékání + Sportovní den (z pátku na sobotu)
 • Olympiáda ŠD
 • rada
 • Školní výlet ZŠ
 • Pěší výlety po okolí (ZŠ a MŠ)
 • a 5. třída výlet do Brna
 • Soutěž ve spellování
 • Výlet do Permonia – Duhový svět (MŠ)
 • Rozloučení s předškoláky (MŠ)
 • Hlavní prázdniny – provoz ŠD přerušen, provoz MŠ od 12. 7. 2023

21.08.2023  Mgr. Pavla Procházková