Pedagogičtí pracovníci základní školy:

Mgr. Pavla Procházková ředitelka 

skola@novaveszsams.cz

721 122 400

Mgr. Jana Nováková

učitelka ZŠ

jana.novakova@novaveszsams.cz

728 762 363

Mgr. Šárka Skoupá učitelka ZŠ

sarka.skoupa@novaveszsams.cz

730 154 688

Mgr. Michaela  Krystýnková

učitelka ZŠ 

michaela.krystynkova@novaveszsams.cz

730 154 688

Jitka Novotná vychovatelka ŠD

jitka.novotna@novaveszsams.cz

728 762 363

Markéta Kubálková asistentka pedagoga

marketa.kubalkova@novaveszsams.cz

730 154 688

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy

Elen Strmisková ved. učitelka MŠ elen.strmiskova@novaveszsams.cz
Jaroslava Dobrovolná učitelka MŠ jaroslava.dobrovolna@novaveszsams.cz
Lenka Kališová učitelka MŠ lenka.kališova@novaveszsams.cz
Bc. Laura Tomanová učitelka MŠ laura.tomanova@novaveszsams.cz
Martina Smíšovská asistentka pedagoga martina.smisovska@novaveszsams.cz
Klára Švestková asistentka pedagoga klara.svestkova@novaveszsams.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

Eva Zimová, DiS. ekonomka ZŠ a MŠ eva.zimova@novaveszsams.cz
Monika Dymáková školnice MŠ  jidelna@novaveszsams.cz
Lenka Lahodová školnice ZŠ  jidelna@novaveszsams.cz
Elen Strmisková vedoucí ŠJ jidelna@novaveszsams.cz
Jana Hadravová kuchařka jidelna@novaveszsams.cz
Soňa Novotná kuchařka jidelna@novaveszsams.cz