Seznam členů školské rady: 

Zástupce zřizovatele:

Mgr. Naděžda Chajmová (mistostarosta@novaves-bv.cz)

Zástupce rodičů:

Mgr. Lenka Málková

Zástupce pedagogů:

Mgr. Dagmar Bláhová (dagmar.blahova@novaveszsams.cz)


Volební řád ŠR

Jednací řád ŠR

Zápisy z jednání ŠR