Seznam členů školské rady: 

Zástupce zřizovatele:

Mgr. Naděžda Chajmová 

Zástupce rodičů:

Mgr. Hana Procházková

Zástupce pedagogů:

Mgr. Jana Nováková (jana.novakova@novaveszsams.cz)


Volební řád ŠR

Jednací řád ŠR

Zápisy z jednání ŠR