Jídelníček MŠ 6/2022

Jídelníček ZŠ 6/2022Provozní řád školní jídelny MŠ a ZŠ


Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace zajišťuje stravování pro žáky ZŠ a MŠ a zaměstnance.

Režim odhlašování obědů, platba stravného pro MŠ a ZŠ

  • Stravné se nahlašuje a odhlašuje den předem do 12,30 hod. ve školní jídelně MŠ, e-mailem: elen.strmiskova@novaveszsams.cz,prostřednictvím Bakalářů, nebo na tel. čísle 721 227 554. Včas neodhlášenou stravu si můžete, vyzvednout ve školní jídelně v budově MŠ (pro děti MŠ) nebo ve výdejně ZŠ (pro žáky ZŠ) do 11,00 hod. Strava se vydává do nosiče na jídlo, který si rodiče přinesou. Stravu je možno vyzvednout pouze v první den nepřítomnosti dítěte ve škole. Pokud si stravu nevyzvednete, bude vydána dětem, žákům jako přídavek.

Platba stravného

  • Platba stravného musí být uhrazena zálohově nejpozději do 20. předcházejícího měsíce, a to ve výši zálohy na celý měsíc.
  • Trvalý příkaz si prosím nastavte od září  do června, datum odchozí platby musí být nejpozději 19. dne v měsíci.
  • Vyúčtování stravného bude provedeno 2 krát ročně (leden, červen).
  • K 30.6. bude provedeno vyúčtování a případné přeplatky budou převedeny na další školní rok nebo vráceny na bankovní účet.

Ceny stravování MŠ pro jednotlivé kategorie platné od 1.3.2020: 

Kategorie

Věk

Strava

Cena

Celodenní celkem

Polodenní celkem

Školné

Celodenní celkem

 

Polodenní celkem

 

 

3 – 6 let

přesnídávka

9,-

 

40,-

 

31,-

 

200,-

 

1.000,-

 

820,-

oběd

22,-

svačina

9,-

 

Kategorie

Věk

Strava

Cena

Celodenní celkem

Polodenní celkem

Školné

Celodenní celkem

 

Polodenní celkem

 

 

7 let

přesnídávka

11,-

 

45,-

 

36,-

 

0,-

 

900,-

 

720,-

oběd

25,-

svačina

9,-

Ceny stravování ZŠ pro jednotlivé kategorie platné od 1.3.2020: 

Kategorie

Věk

Strava

Cena

Celkem

 

 

1.4. ročník

 

 

Oběd

 

 

25,-

 

500,-

 

 

5. ročník

 

Oběd

 

29,-

 

580,-

 Platba stravného je vypočítána dle zákona 472/2011 Sb. Školský zákon a jeho prováděcí vyhlášce o školním stravování 643/2011 Sb. včetně pitného režimu.