Režim odhlašování obědů, platba stravného pro MŠ

Stravné se nahlašuje a odhlašuje den předem do 13,00 hod. v budově MŠ nebo ve školní jídelně MŠ na mobil 721 227 554.

Včas neodhlášenou stravu si můžete, vyzvednout ve školní jídelně v budově MŠ od 11,30 hod. do 12,00 hod.

Strava se vydává do nosiče na jídlo, který si rodiče přinesou. Stravné je možno vyzvednout pouze v první den nepřítomnosti dítěte ve škole. Pokud si stravu nevyzvednete, bude vydána dětem jako přídavek.

 Platba stravného 

Stravné se platí bezhotovostním platebním stykem k 20. dni každého předchozího měsíce

(v měsíci srpnu se platí na září, v září na říjen apod.)

Platí se na účet školy u Komerční banky na číslo účtu 115-3278720217//0100.

Je možné platit v bance hotovostí nebo převodem z účtu.

Stravné se platí dopředu zálohou na počet pracovních dní v daném měsíci a odpočítává se měsíc zpět. (např. přeplatky z měsíce září se odečítají z předepsané zálohy na měsíc listopad apod.).

V případě nezaplacení předepsané zálohy stravného k tomuto dni není možné se následující měsíc stravovat a dítě nebude přijato do MŠ.

Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky dítěte do MŠ, převodem na účet, nebo lze převést zůstatek po domluvě se zákonným zástupcem na konto mladšího sourozence.

Zálohy na předpis stravného děti 3-6 let 700 Kč měsíčně + 200 Kč školné

Zálohy na předpis stravného děti 7 let 800 Kč měsíčně.


Režim odhlašování obědů, platba stravného pro ZŠ 

Obědy se nahlašují a odhlašují den předem do 13,00 hod. v budově ZŠ nebo ve školní jídelně MŠ na mobil 721 227 554.

Včas neodhlášené obědy si můžete, vyzvednout ve školní jídelně ZŠ od 11.00 hod. do 11.30 hod. Strava se vydává do nosiče na jídlo, který si rodiče přinesou. Oběd je možno vyzvednout pouze v první den nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud si oběd nevyzvednete, bude vydán dětem jako přídavek. 

 Platba stravného

 Stravné se platí bezhotovostním platebním stykem k 20. dni každého předchozího měsíce

(v měsíci srpnu se platí na září, v září na říjen apod.)

Platí se na účet školy u Komerční banky na číslo účtu 115-3278720217//0100.

Je možné platit v bance hotovostí nebo převodem z účtu.

Stravné se platí dopředu zálohou na počet pracovních dní v daném měsíci a odpočítává se měsíc zpět. (např. přeplatky z měsíce září se odečítají z předepsané zálohy na měsíc listopad apod.).

V případě nezaplacení předepsané zálohy stravného k tomuto dni není možné se následující měsíc stravovat.

Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky dítěte do ZŠ, převodem na účet, nebo lze převést zůstatek po domluvě se zákonným zástupcem na konto mladšího sourozence.

Zálohy na předpis stravného 1.- 4. ročník 400,- Kč měsíčně.

Zálohy na předpis stravného 5. ročník 500,- Kč měsíčně.

.

Aktuality


08. 01. 2018 

Třídní schůzky ZŠ od 16,00


22. 01. 2018

Třídní schůzky MŠ od 16,00


24. 01. 2018

Den otevřených dveří ZŠ od 7,45 - 16,00


Vánoční besídka MŠ - foto zde.


Jídelníček ZŠ na leden zde.

Jídelníček MŠ na leden zde.


TOPlist