Jídelníček MŠ 5/2024

Jídelníček ZŠ 5/2024Provozní řád školní jídelny MŠ a ZŠ


Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace zajišťuje stravování pro žáky ZŠ a MŠ a zaměstnance.

Režim odhlašování obědů, platba stravného pro MŠ a ZŠ

  • Stravné se nahlašuje a odhlašuje den předem do 12,30 hod. ve školní jídelně MŠ, e-mailem: elen.strmiskova@novaveszsams.cz,prostřednictvím Bakalářů, nebo na tel. čísle 721 227 554. Včas neodhlášenou stravu si můžete, vyzvednout ve školní jídelně v budově MŠ (pro děti MŠ) nebo ve výdejně ZŠ (pro žáky ZŠ) do 11,00 hod. Strava se vydává do nosiče na jídlo, který si rodiče přinesou. Stravu je možno vyzvednout pouze v první den nepřítomnosti dítěte ve škole. Pokud si stravu nevyzvednete, bude vydána dětem, žákům jako přídavek.

Platba stravného

  • Platba stravného musí být uhrazena zálohově nejpozději do 20. předcházejícího měsíce, a to ve výši zálohy na celý měsíc.
  • Trvalý příkaz si prosím nastavte od září  do června, datum odchozí platby musí být nejpozději 19. dne v měsíci.
  • Vyúčtování stravného bude provedeno 2 krát ročně (leden, červen).
  • K 30.6. bude provedeno vyúčtování a případné přeplatky budou převedeny na další školní rok nebo vráceny na bankovní účet.

Ceny stravování MŠ pro jednotlivé kategorie platné od 1.4. 2023: 

Kategorie

Věk

Strava

Cena

Celodenní celkem

Polodenní celkem

Školné

Celodenní celkem

 

Polodenní celkem

 

 

3 – 6 let

přesnídávka

12,-

 

52,-

 

40,-

 

240,-

 1040.- stravné

 240,-školné

1.280,- záloha

800,- stravné

240,- školné

1040,- záloha

oběd

28,-

svačina

12,-

 

Kategorie

Věk

Strava

Cena

Celodenní celkem

Polodenní celkem

Školné

Celodenní celkem

 

Polodenní celkem

 

 

7 let

přesnídávka

14,-

 

57,-

 

44,-

 

0,-

 

1.140,- záloha

 

900,- záloha

oběd

31,-

svačina

12,-

Ceny stravování ZŠ pro jednotlivé kategorie platné od 1.4. 2023: 

Kategorie

Věk

Strava

Cena

Celkem

 

 

1.4. ročník

 

 

Oběd

 

 

33,-

 

660,-

 

 

5. ročník

 

Oběd

 

37,-

 

740,-

 Platba stravného je vypočítána dle zákona 472/2011 Sb. Školský zákon a jeho prováděcí vyhlášce o školním stravování 643/2011 Sb. včetně pitného režimu.