Třídní učitelka

Mgr. Šárka Skoupá

sarka.skoupa@novaveszsams.cz

Rozvrh hodin 1. třídy