Pedagogičtí pracovníci mateřské školy:

Elen Strmisková ved. učitelka MŠ

elen.strmiskova@novaveszsams.cz

721 122 247

Jaroslava Dobrovolná učitelka MŠ

jaroslava.dobrovolna@novaveszsams.cz

721 227 554

Lenka Kališová učitelka MŠ

lenka.kališova@novaveszsams.cz

721 122 247

Bc. Laura Tomanová učitelka MŠ

laura.tomanova@novaveszsams.cz

721 227 554

Martina Smíšovská asistentka pedagoga

martina.smisovska@novaveszsams.cz

721 122 247

Klára Švestková asistentka pedagoga

klara.svestkova@novaveszsams.cz

721 227 554

Pedagogičtí pracovníci základní školy:

Mgr. Pavla Procházková ředitelka ZŠ a MŠ  skola@novaveszsams.cz
Mgr. Jana Nováková učitelka ZŠ jana.novakova@novaveszsams.cz
Mgr. Šárka Skoupá učitelka ZŠ sarka.skoupa@novaveszsams.cz
Mgr. Michaela Krystýnková učitelka ZŠ  michaela.krystynkova@novaveszsams.cz
Jitka Novotná vychovatelka ŠD jitka.novotna@novaveszsams.cz
Markéta Kubálková asistentka pedagoga marketa.kubalkova@novaveszsams.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

Eva Zimová, DiS. ekonomka ZŠ a MŠ eva.zimova@novaveszsams.cz
Monika Dymáková školnice MŠ  jidelna@novaveszsams.cz
Lenka Lahodová školnice ZŠ  jidelna@novaveszsams.cz
Elen Strmisková vedoucí ŠJ jidelna@novaveszsams.cz
Jana Hadravová kuchařka jidelna@novaveszsams.cz
Soňa Novotná kuchařka jidelna@novaveszsams.cz