Školní rok 2023/2024

Reportáže žáků 5. třídy 2022/2023 o obci Nová Ves

Video natočili žáci pátého ročníku v hodině informatiky.

Vážení rodiče, všichni zaměstnanci naší základní a mateřské školy se dne 27.11.2023 připojují k celodenní stávce, která je vyhlášena školskými odbory.

Provoz mateřské školy a školní družiny bude z organizačních důvodů přerušen, pro žáky základní školy vyhlašuji ředitelské volno.

  1. Jedná se v první řadě o solidární stávku všech pracovníků ve školství s nepedagogickými zaměstnanci škol a školských zařízení.

Platy provozních zaměstnanců ve školství jsou nízké a hrozí, že od 1.9.2024 dojde k jejich výraznému snížení. Z důvodů nízkých mezd jich již nyní chybí ve školství 8 000 a 9 000 stávajícím zaměstnancům hrozí výpověď nebo výrazné snížení platu.

  1. Na základních školách by se maximální počet financovaných hodin měl snížit o šest procent, na středních o 15 procent a na konzervatořích o deset procent. U nižších gymnázií počítá návrh s krácením o deset procent.

Pro naši základní školu to znamená - 5 vyučovacích hodin (nyní využíváme 68 hodin, od 1.9.2024 je v návrhu 63 hodin).

Předkládaná změna je na úkor kvality vzdělávání. Pro některé malotřídní školy je tento návrh likvidační. Postiženy budou hlavně školy, které dosavadní možnosti dokázaly využít na maximum. Snížení počtů hodin financovaných pro výuku žáků znemožní individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy žáků, rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním a také práci s mimořádně nadanými žáky. Nebude možné dělit hodiny.

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Nová Ves děkují za podporu a pochopení.

21.11. 2023 Mgr. Pavla Procházková

31.10.2023 Beseda se spisovatelem Josefem Benešem

2023-10-31-Beseda se spisovatelem Josefem Benešem (2).jpg2023-10-31-Beseda se spisovatelem Josefem Benešem (10).jpg2023-10-31-Beseda se spisovatelem Josefem Benešem (18).jpg

Šablony JAK.jpg

10. Rozmarýnové hody

Rozmarýnové hody v Nové Vsi proběhly v sobotu dne 23. 9. 2023.

Odpolední program hodovního dne zahájila MALÁ CHASA v krásných kyjovských krojích v počtu 28 dětí ze ZŠ a MŠ Nová Ves. Krojovaný průvod vedly dvě sklepnice.Všechny diváky, rodiče a prarodiče, děti potěšily svým vystoupením, na které nacvičily lidové tanečky.

Děkuji šikovným malým stárkům a malým stárkám za to, že se na vystoupení vzorně připravili a tím obohatili tuto velkou kulturní událost v naší obci a vypěstovali si tak dobrý vztah k této tradici. Děkuji též rodičům za trpělivost a podporu při přípravách hodů.

Letošní hody se nám vydařily a sklidily úspěch a spokojenost návštěvníků.

Jaroslava Dobrovolná

                                                      

Výlet k řece Jihlavě 29.9.2023

2023-09-29-Výlekt k řece Jihlavě (1).jpg2023-09-29-Výlekt k řece Jihlavě (4).jpg

Fotogalerie

Dopravní hřiště 27.9.2023

2023-09-27-Dopravní-hřiště (3).jpg2023-09-27-Dopravní-hřiště (29).jpg

Fotogalerie

Od 12.9.2023 do 30.1.2023 probíhá výuka plavání, která je pro žáky 3. ročníku zdarma, plavání je pro ně povinné. Cena plavání (20 lekcí) je 1 800 na žáka. Žáci budou hradit 50%, t.j. 900 Kč. Druhou polovinu nákladů hradí Obec Nová Ves a ZŠ. Variabilní symboly pro platbu + číslo BU dostanou žáci 4.9. 2023.

Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské školy bude zahájen 4. 9. 2023 od 6,00 - 16,30.

Organizace výuky v ZŠ ve dnech 4.9. a 8.9. 2023

4. 9. 2023

Zahájení školního roku od 7,45.

Slavnostního zahájení se mohou zúčastnit pouze rodiče žáků 1. ročníku. Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci aktovku.

Vyučování končí v 8,30.

Školní družina bude ráno od 7,00, odpoledne do 14,00. 4.9. 2023 nebudou zajištěny obědy pro žáky ZŠ.

5. 9. - 8. 9. 2023

Vyučování bude ukončit po 4. vyučovací hodině, školní družina bude ráno od 6,30, odpoledne do 16,00.

Od 11. 9. 2023 bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Banner_bez_barev.png